Mieram tuvu Solidaritātes fonds

darbojamies kopš 2006. gada septembra ar misiju nodrošināt, lai „Mieram tuvu” būtu pieejams cilvēkiem, kuriem ir ļoti vajadzīgs Dieva Vārda stiprinājums, bet kuri vai nu nespēj izdevumu iegādāties, vai arī to vienkārši nepazīst.

 

Solidaritātes fonda līdzekļi ir paredzēti:

– lai bezmaksas „Mieram tuvu” būtu pieejams visur, kur ir grūtībās nonākuši cilvēki, – slimnīcās, krīzes centros, cietumos un citviet. Bezmaksas „Mieram tuvu” tiek izdalīti ar garīdznieku, kapelānu un sociālo darbinieku starpniecību;

– ik mēnesi ar Solidaritātes fonda starpniecību pie lasītājiem nonāk aptuveni tūkstotis bezmaksas „Mieram tuvu” eksemplāru.

 

Labdarības izsoles un koncerti

Fonda draugu lokā ir daudz izcili mākslinieki un mūziķi, kas fondu atbalsta ar savu mākslu. Laika gaitā ir notikuši vairāki koncerti. Bet pēdējos gados reizi gadā tiek rīkota fonda darbības atbalstam paredzēta mākslas darbu izsole. Katru gadu izsolē iespējams atrast visdažādākās gleznas, kuras izsoles laikā iespējams iegūt savā īpašumā.

Lūdzam arī jūsu atbalstu „Mieram tuvu” Solidaritātes fondam un no sirds pateicamies visiem atbalstītājiem. Atbalstīt iespējams gan tradicionāli ziedojot, gan piedaloties kādā no fonda rīkotajām labdarības izsolēm.

Iepazīsties: