Mēneša svētais

Svētīgais Klemenss Augusts grāfs fon Geilens,
Minsteres bīskaps, kardināls (1878–1946)
22. martā piemiņas diena

Stāstu meklē “Mieram tuvu” grāmatiņā