Mēneša svētais

Svētais Januārijs, bīskaps un moceklis
Piemiņas diena 19. septembrī

Stāstu meklē “Mieram tuvu” grāmatiņā