Mēneša svētais

Svētā Roze no Viterbo, jaunava,
franciskāņu terciāre
(1233– 1252)

Stāstu meklē “Mieram tuvu” grāmatiņā