Mēneša ievadvārdi

Uzlūko mūs zem plūmes koka. (sal. Jņ 1, 48)

Baibas Pikas gleznotais plūmes koks domās liek atgriezties pirmajā no dārziem. Tajā, kur tik daudz dažādu koku, gardu augļu, dziļu noslēpumu, lielu gudrību un arī lielu izaicinājumu…

Uzlūko mūs visus, visu zinātkāro un jaunajā mācību gadā ieiet gatavo “Mieram tuvu” klasi. Uzlūko mūs zem šā mēneša plūmes koka, uzlūko mūs, kas atkal veram durvis Dieva gudrības, pazemības, lēnprātības un – pāri visam – bezgalīgas žēlsirdības skolā. Uzlūko mūs, kas gribam turpināt mācīties, kā Tavas bezgalīgi dāsnās veltes pamanīt, saņemt un novērtēt.

Uzlūko mūs un māci mūs! Māci sajust to Dzīvības koku, kura zari, Debesīs tiekdamies, neredzami šalko mums pāri. Māci sajust, māci sirds acīm redzēt, kā tajos plaukst mūžīgu dāvanu ziedi.

Mūžīga dzīvība, mūžīgs labums, mūžīga patiesība un mūžīga draudzība ar sevi, otru un Dievu. Māci mums šo ziedu smaržu jau ieelpot, tiem cieši ticēt un mācīties, kā tiem nest augļus šejienes dzīvē, šaubās, maldos un ļaunajam uzbrūkot. Uzlūko mūs zem septembra plūmes koka, sauc mūs vārdā un māci mūs, Dievs!

Aija Balode