Mēneša ievadvārdi

Saskaiti zvaigznes, ja vari!
(Rad 15, 5)

Jauna zvaigzne aizveda gudrus vīrus pie Dieva. Jo viņi prata pamanīt, ka zvaigzne ir jauna, un bija drosmīgi un pazemīgi šai zvaigznei sekot. Viņiem bija gudrība zvaigzni ieraudzīt un Dievu ieraudzīt…

Dievs, šajā jaunajā gadā dod man drosmi un pazemību pamanīt zvaigznes, kuras Tu iededz manā priekšā! Lai tām sekoju – ceļā pie Tevis, ceļā pie sevis, ceļā pie otra cilvēka un, galu galā, – pie manas vienīgās, skaistās, laimīgās un Dieva svētītās dzīves.

Cel manas acis uz debesīm un māci skaitīt zvaigznes! Māci skaitīt arī zīmes, ko Tu liec manā ceļā, – domās uzšvirkstējušu idejas zvaigzni, ledū iesalušu sveicienu. Zvaigzni, kas sijā savu kluso gaismu un silda dziļi sirdī… Zvaigzni, kas iepriecina vai stiprina, izskanējusi kā vārds no tuvākā – vai ne tik tuvā – mutes.

Māci man skaitīt zvaigznes šajā jaunajā gadā, Dievs! Pamanīt Tavas neskaitāmās labvēlības izpausmes, ar pateicību un gatavību ļauties pamanīt žēlastību un atkal žēlastību, kas manu ceļu veido, sargā, rāda un svētī.
Aija Balode