Mēneša ievadvārdi

Dieva Māte, visulabā, uzklausi mūsu lūgšanas par Ukrainu un Ukrainas ļaudīm. Tavā skaistajā maija mēnesī tev mēs uzticam šo brīnišķīgo zemi, kas mūs visus ar savu drosmi pārsteigusi, – ņem Ukrainu un Ukrainas ļaudis savā saudzīgajā patvērumā!

Ak, Dievs, kaut skaistie sirds saucieni Ukrainas atbalstam, kas šur un tur šā izdevuma lappusēs sabiruši, dienās, kad tos lasīsim, būtu zaudējuši savu aktualitāti… Kaut būtu jau piepildījušies! Glāb cilvēcību, cilvēktapušais Dievs! Nosargā Ukrainu! Nosargā viņu ticību, viņu paļāvību uz Tevi un viņu mīlestību pret savu zemi!

Dari mūs šodien visus par ukraiņiem – liec no jauna mūsos ikvienā tik spēcīgu ticību ideāliem, tik lielu gatavību par tiem iestāties un arī maksāt visaugstāko cenu. Un vienlaikus lūdzam, pazemīgi un kvēli, – lai tā nav jāmaksā… Lai ir gana ar jau izciesto, ar jau izsāpēto un jau zaudēto… Dievs, žēlsirdīgais, lielais un varenais, glāb, dziedini un atjauno!

Aija Balode