2021. gada mākslas darbu labdarības izsole “Mieram tuvu Solidaritātes fonda atbalstam” notika 26. septembrī – Fonda 15. jubilejas svētku ietvaros.
   Pateicamies Liepājas diecēzes bīskapam Viktoram Stulpinam par priestera un gleznotāja Gata Mārtiņa Bezdelīgas darba “Dārzs” dāvinājumu. Izstāde un izsole bija veltīta šā mūžībā aizgājušā priestera piemiņai. Sirsnīgs paldies par atsaucību māksliniekiem Dzintaram Adienim, Dinai Ābelei, Andrim Biezbārdim, Diānai Dimzai-Dimmei, Gundegai Dūdumai, Lindai Freibergai, Inetai Freidenfeldei, Elgai Grīnvaldei, Anitai Jansonei-Zirnītei, Aigai Kalniņai, Līgai Kitchen, Ērikai Kumerovai, Ditai Lūsei, Inesei Matisānei, Gunai Millersonei, Aleksejam Naumovam, Albertam Pauliņam, Siljai Pogulei, Jānim Purcenam, Ievai Tarandai, Signei Vanadziņai un Zīlei Ziemelei. Paldies par viesmīlību Rīgas domei, kurā notika mākslas darbu izstāde. Sirsnīgi pateicamies arī visiem izsoles dalībniekiem, kā arī visiem, kuri pielika roku, lai svētki arī šogad izdotos saviesīgi, aizraujoši un skaisti!
   Paldies, mīļie!

Nākamā izstāde un izsole ir plānota 2022. gada augustā-septembrī. Informācija sekos!