Mākslas darbu labdarības izsole
“Mieram tuvu Solidaritātes fonda” atbalstam

Šā gada izsole ir noslēgusies – lai dzīvo izsole!

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem, mākslas darbu solītājiem, kā arī liels paldies māksliniekiem, kas šo pasākumu darīja iespējamu, – Dzintaram Adienim, Annai Afanasjevai, Dinai Ābelei, Agnesei Bulei, Diānai Dimzai-Dimmei, Mairitai Folkmanei, Ivo Folkmanim, Lindai Freibergai, Inetai Freidenfeldei, Elgai Grīnvaldei, Pāvelam Hafizovam, Lainei Kainaizei, Jānim Kalniņam, Ērikai Kumerovai, Ievai Maurītei, Silvijai Meškonei, Janai Mikosai, Gunai Millersonei, Andrai Otto-Hvoinskai, Gundegai Strautmanei, Ilzei Pauliņai, Baibai Pikai, Jānim Purcenam, Agrai Ritiņai un Ivetai Šmitai