9. septembra vakarā noslēdzās šā gada “Mieram tuvu” labdarības izsole.

Vislielākais paldies, protams, māksliniekiem, kuri mums veltīja šogad patiešām izcilus mākslas darbus! Paldies jums visiem un ikvienam, Ilgnese Avotiņa, Dina Ābele, Rudīte Dreimane, Linda Freiberga, Ineta Freidenfelde, Elga Grīnvalde, Mārīte Guščika, Vilni Heinrihson, Ieva Iltnere, Vineta Kaulača, Frančeska Kirke, Ērika Kumerova, Alise Landsberga, Dita Lūse, Anita Meldere, Silvija Meškone, Aleksej Naumov, Elita Patmalniece, Albert Pauliņ, Ramona Pēkšēna, Jāni Purcen, Ieva Salmiņa, Zane Tuča un Signe Vanadziņa! Paldies arī Pēterim Bankovskim par palīdzību mākslinieku uzrunāšanā.

Sirsnīgi pateicamies arī mūsu draugiem talantīgajiem mūziķiem Elīnai Šimkus, Ērikai Millerei, Oskaram Petrauskim un Raimondam Petrauskim par brīnišķīgajiem muzikālajiem sveicieniem.

Paldies par praktisko palīdzību Sandijam Volinskim, Zigmundam Uzraugam, Kristapam Gailim, Andrējam Krūmiņam, Normundam Grasmanim, Jānim Vaivodam, Dacei Indrikai un Kristiānai Kristapsone.

Paldies arhibīskapam Zbigņevam Stankevičam par klātbūtni svētkos un jaukajiem vārdiem; paldies par klātbūtni un atbalstu Polijas Vēstniecei Latvijā Monikai Mihališinai.

Paldies ikvienam, kas iegādājās mākslas darbu! Paldies tiem, kas to vēlējās izdarīt.

Paldies par fotogrāfijām Matīsam Markovskim un Sergejam Bainenkovam.

Paldies jums katram, draugi, kas padomājāt kādu labu domu vai aizsūtījāt kādu lūgšanu sveicienu uz Debesīm, lai svētki izdotos!

Priecājamies, ka, pateicoties izsolē gūtajiem ziedojumiem, arī nākamajā gadā “Mieram tuvu” grāmatiņas varēs nonākt pie cilvēkiem, kuriem klājas grūtāk nekā mums un Dieva Vārda atbalsts var būt īpaši nozīmīgs.

Lai mums visiem spēks ikdienai un skaists ceļš atkal uz citiem skaistiem svētkiem!