Svētais Polikarps, 
bīskaps un moceklis
Piemiņas diena

Svētais Polikarps (1.–2. gs.) bija viens no pē­dējiem, kas kristīgo mācību saņēma tieši no apustuļiem. Īpaši tuvs viņam bija apustulis Jānis. Svētais Polikarps tika iecelts par Smirnas bīskapu. Būdams nesatricināms savā uzticībā Kristum, viņš ap 155. gadu mira mocekļa nāvē.
Svētā Polikarpa piemiņas dienas lasījumi:
Atkl 2, 8-11; Ps 31 (30); Jņ 15, 18-21.

Mieram tuvu februāris 2021. Vāka foto.