Svētais Kornēlijs, pāvests, un svētais Cipriāns (Kipriāns),
bīskaps, mocekļi

Piemiņas diena

Svēto Kornēliju ievēlēja par pāvestu 251. gadā. Jaunais pāvests dedzīgi cīnījās par Baznīcas vienotību. 253. gadā pāvesta pretinieki izsūtīja Kornēliju trimdā, kur viņš palika līdz savai nāves stundai.

Svētais Cipriāns (ap 200–258) kļuva par kristieti pusmūžā. Viņš tika iesvētīts par priesteri un izpelnījās tautas mīlestību savas daiļrunības un plašo zināšanu dēļ. 249. gadā viņu iecēla par Kartāgas bīskapu. Jaunais bīskaps dedzīgi kalpoja slimajiem, kad plosījās mēris. Viņš tika nogalināts ķeizara Valeriāna kristiešu vajāšanu laikā. Izdzirdējis nāves spriedumu, Cipriāns iesaucies: “Pateicība Dievam!”
Svētā Kornēlija un svētā Cipriāna
piemiņas dienas lasījumi:
2 Kor 4, 7-15; Jņ 17, 11b-19.

Mieram tuvu novembris 2020