Svētais Alfonss Marijade Liguori,
bīskaps unBaznīcas  doktors
Piemiņas diena

Alfonss Marija de Liguori (Itālija) (1696–1787) bija apveltīts ar īpašu Svētā Gara gudrības dāvanu. Jau trīspadsmit gadu vecumā viņš uzsāka studēt ties­lietas Neapoles Universitātē un pēc trim
gadiem studijas pabeidza. Taču, uzsācis ad­vokāta praksi, Alfonss Marija sajuta aicinājumu uz priesterību. Vēl būdams diakons, viņš ar saviem sprediķiem pulcināja un uzrunāja daudz ļaužu. 1732. gadā svētais nodibināja redemptoristu ordeni, kas rūpējās par jauniešu ticību un morāles vērtībām, kā arī par lauku ļaužu izglītošanu. 1762. gadā pāvests Klements XIII Alfonsu Mariju de Liguori iesvētīja par bīskapu. Svētais bīskaps ir sarakstījis desmitiem grāmatu, viņš nodarbojās arī ar mūziku un glezniecību.
Svētā Alfonsa Marijas de Liguori
piemiņas dienas lasījumi:
Rom 8, 1-4; Ps 119 (118); Mt 5, 13-19.

Mieram tuvu novembris 2020