Ceturtdiena, 26. novembris
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Ievadvārdi

Septembris. Arī mani Dievs mudina mācīties. Tev jāiemācās redzēt vēl lielākas lietas, Viņš man saka. Tev jāiemācās vēl lielākas lietas dzīvot, saņemt un dot. Vēl lielākas lietas, kas ir atvērtās Debesis un eņģeļi, kuri kāpj augšup un lejup pār Cilvēka Dēlu… (sal. Jņ 1, 50-51)
Bet lielākā ir mīlestība, Dievs piebilst (sal. 1 Kor 13, 13). Tā tev ir jāturpina mācīties. Tā tev ir jāturpina dzīvot. Mīlestība bez nosacījumiem. Tāda cilvēka mīlestība, kurš mācās no paša Dieva.

Tu redzēsi vēl lielākas lietas. Tu redzēsi, ka šīs lielākās lietas notiek tagad. Tagad plūst mīlestības straumes no krusta, pie kura nomira Dievs. Tagad plūst mīlestības straumes no Dieva Sirds, jo Viņš ir augšāmcēlies un mūžīgi dzīvs.
Nāc manā skolā šo straumi mācīties! Nāc manā skolā šajā straumē būt. Būt mīlestībā, kas visu dara iespējamu, lielu un skaistu.
Šī vislielākā gudrības dāvana atver Debesis un liek gavilēt eņģeļiem un cilvēka sirdij. Mācies tai ļauties! Mācies to dzīvot.

Aija Balode

Mieram tuvu novembris 2020