Izdevums „Mieram tuvu” ir palīgs cilvēka garīgajā dzīvē – kabatas formāta kalendārs, kas katrai dienai piedāvā lasījumus no Svētajiem Rakstiem, kā arī lūgšanu un pārdomu tekstus


„Mieram tuvu” saturs

katrai dienai: 
Dieva Vārds – lasījumi no Svētajiem Rakstiem
rīta un vakara lūgšana
teksts pārdomām par dienas tēmu

svētdienām un Baznīcas lielākajiem svētkiem:
priestera komentārs
liturģiskās lūgšanas

visam mēnesim:
informācija par Baznīcas svētkiem un īpašajiem notikumiem
katoļu Baznīcas dievkalpojuma (Svētās Mises) kārtība
svēto dzīves apraksti
rubrika „Mēneša svētais” – plašāks apraksts par kādu Baznīcas atzītu svētu cilvēku
rubrika „Mēneša liecinieks” – raksts par kādu mūsu laikabiedru, kurš liecina par Dieva darbiem savā dzīvē
„Mēneša dziesma” – ar vārdiem un notīm


Mazliet vēstures

Pirmais „Mieram tuvu” numurs iznāca 1999. gada augustā. Uz vāciņa – ceļš, kas pazūd koku pudurī, virs horizonta – augustam piestāvoši mākoņi, no kuriem laukā spraucas maigi saules stari. Tik romantiski un tik mīļi! Nu jau pagājis vairāk nekā 15 gadu kopš izdevuma dzimšanas.
Izdevuma ideja – dot cilvēkiem iespēju ik dienas lasīt tos Svēto Rakstu fragmentus, kas todien tiek lasīti un pārdomāti visā pasaulē, visā katoliskajā Baznīcā. Ērtā formāta dēļ viegli paņemams līdzi kabatā vai somā, „Mieram tuvu” ļauj no jauna pārlasīt un pārdomāt Dieva Vārdu, lai kur cilvēks būtu – lūdzoties klusā kapelā vai braucot sabiedriskajā transportā. Dieva Vārds rokas stiepiena attālumā.
Kā atbildi Dieva teiktajam, „Mieram tuvu” piedāvā savus rīta un vakara lūgšanu tekstus, kas lasītāju rosinātu meklēt pašam savus vārdus un turpināt skaisto Dieva un cilvēka sarunu. Dievs ar savu Vārdu no Svētajiem Rakstiem cilvēku uzrunā / cilvēks ar savas lūgšanas vārdiem Dievam atbild.


Dieva Vārds katrai dienai

Tas pats Dieva Vārds (fragmenti no Vecās un Jaunās Derības Bībelē) tiek lasīts un apdomāts baznīcās Latvijā, tas pats Eiropā un ārpus tās, Amerikā, Austrālijā... – lai kur tu būtu, dievnamā dzirdēsi vienus un tos pašus Svēto Rakstu lasījumus. Paņemsi rokās savu „Mieram tuvu” grāmatiņu un lasīsi savā valodā Vārdu, ar kuru Dievs tevi uzrunā. Jo Dieva Vārds katrai dienai ir adresēts visiem bez izņēmuma, bet vienlaikus ļoti konkrēti – tieši tev. Lasi uzmanīgi un personīgi. Tā ir vēstule. Tā ir atzīšanās. Tas ir lūgums – pēc mīlestības atbildes, pēc kopīgas dzīves.


Cilvēka atbilde

Cilvēks, Dievu sadzirdējis, ir aicināts atbildēt. Pateikt paldies. Pateikt: runā vēl! Vai varbūt lūgt: Dievs, runā skaidrāk, es lūdzu, runā skaidrāk, es Tavus vārdus nesapratu... Vēl nesaprotu... Bet gribu saprast.
Un cilvēks lūdz: Dievs, kas esi visam pāri, atklājies man, šeit, šajā konkrētajā manas ikdienas brīdī.
Cilvēks saka: Dievs, esmu dzirdējis, ka Tu esi Mīlestība. Bet tieši pēc mīlestības es ilgojos, es slāpstu un savas slāpes nespēju remdēt...
Cilvēkam lūdzot, Dievs atklājas. Viņš neslēpj savu mīlestību. Viņš savu mīlestību pie sevis netur. Dievs ir labums, kurš nespēj citādi kā savā labumā dalīties. Dievs ir mīlestība, kas nespēj citādi kā savu mīlestību dāvāt.
Un, cilvēkam Dieva labumu un mīlestību saņemot, viņa sirdī dzimst slavēšanas vārdi. Viņš saka: Dievs, es slavēju Tevi, mans Tēvs! Es slavēju Tevi, mans Draugs! Es slavēju Tevi, mans Radītāj, kas esi mani tik ļoti apdāvinājis – devis dzīvību, šo skaisto dzīvi. Devis sirdi, kas spēj izjust mīlestību un laimi. Devis citus cilvēkus man blakus, kas man atklāj Tevi, Dievs, un kam es varu par paša atklāto pastāstīt. Es varu sacīt: Dievs runāja ar mani, un es Viņā ieklausījos. Es runāju ar Dievu, un Viņš dzirdēja. Es Dievam lūdzu, un Viņš atbildēja.    


Ieteikumi, kā lūgties ar „Mieram tuvu”
(bet, protams, var lūgties arī citādi – tā, kā vēlas tieši Tava sirds)

Piecelies no rīta kādas 10 minūtes agrāk, lai paredzētu laiku lūgšanas brīdim.
Iekārtojies ērti un paņem „Mieram tuvu” grāmatiņu.
Izlasi rīta lūgšanu un pārdomā lasīto, pievieno lūgšanai savus vārdus un uzrunā Dievu par to, kas tev personīgi šajā dienā ir svarīgs, kam tev ir jāsagatavojas, kur tev ir vajadzīga Dieva palīdzība un atbalsts. Uztici to Dievam, ļauj, lai Viņš tev parāda, ka var palīdzēt tavās visgrūtākajās problēmās un tavā vājumā.
Pēc šīs īsās lūgšanas atver dienas Svēto Rakstu lasījumus. Darba dienās tie ir trīs lasījumi – pirmais lasījums ir no Vecās Derības grāmatām vai arī no Jaunās Derības vēstulēm, otrais lasījums ir dziedājums no psalmiem un trešais – Evaņģēlija fragments. Īsi pirms tam lūdz Dievu, lai Viņš ar šiem vārdiem tevi personīgi uzrunā, sniedz atbildes. Varbūt tu sajutīsi, ka tieši tev ir sacīts kāds konkrēts teikums, varbūt visa situācija, kas aprakstīta attiecīgās dienas Rakstu vietā. Rūpīgi ieklausies savā sirdī. Kas tevi uzrunā? Un ļauj, lai šie vārdi iemājo tevī. Vari tos pat pasvītrot vai izrakstīt uz atsevišķas lapiņas, un ielikt kalendārā vai naudas makā, kuru izmantosi dienas laikā. Ļauj, lai šie vārdi iesakņojas tavā sirdī. Atkārto tos dienas laikā.
Pēc Svēto Rakstu lasījumiem vari vēl īsi pateikties un lūgties. Vari palūgties Tēvs mūsu lūgšanu vai lūgt vienu pātaru: Tēvs, mūsu..., Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir Tēvam... Protams, vari izmantot kādu citu lūgšanu vai vienkārši lūgties saviem vārdiem. Lūgšanu vari beigt ar krusta zīmi: Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Svētos Rakstus vari lasīt jebkurā dienas laikā. Lasot no rīta, tu tos paņemsi kā ceļa maizi visai dienai.
Arī vakarā pirms gulētiešanas ieplāno 10 minūtes lūgšanai. Izlasi vakara lūgšanu, pateicies Dievam par dienu, kuru esi nodzīvojis, par visu labo, ko esi saņēmis (pārdomā, kas tas bija) un arī par visām grūtībām, jo varbūt tieši caur tām Dievs tev kaut ko jau ir iemācījis vai iemācīs. Varbūt grūtības bija tāpēc, lai pārbaudītu tavu ticību. Pateicies par visu! Ieskaties savā sirdī un lūdz Dievam piedošanu par to, ka esi sāpinājis Viņu un cilvēkus – ar neuzmanību, ar mīlestības trūkumu, varbūt kādu tīšu pāridarījumu... Uztici Dievam savu vēlēšanos kļūt labākam un lūdz Viņam spēku tajā.
Visbeidzot pašās beigās vari izlasīt pārdomu tekstu par kādu tās dienas Svēto Rakstu fragmentu. Šīs pārdomas tev ļaus paplašināt redzējumu un izpratni par Dieva Vārdu un to, kā tas vēlas tevi uzrunāt šajā dienā.
Dienu noslēdzot, vari izlasīt nākamās dienas Svēto Rakstu lasījumus. Nākamajā rītā tos pārlasot, tu šajā Dieva Vārdā atklāsi vēl lielāku dziļumu.

Ja esi Svētajā Misē, bet īsti nezini dievkalpojuma secību, tomēr vēlies tajā piedalīties no visas sirds, visam izsekot līdzi, tad izdevuma „Mieram tuvu” vidū ar sarkanīgu krāsu iezīmētajās lapās atradīsi Svētās Mises kārtību.
Savukārt, ja kādu apstākļu dēļ svētdienā vai svētku dienā netiec uz dievkalpojumu, „Mieram tuvu” grāmatiņā blakus Dieva Vārdam, rīta un vakara lūgšanām svētdienām tu atradīsi arī Baznīcas liturģiskās lūgšanas un priestera komentāru dienas Svēto Rakstu lasījumiem. Tu vari aizdegt sveces, iekārtot mazu altāri, noliekot uz tā krucifiksu un kādu svētbildi, un, godbijīgi lasot lūgšanas, Svēto Rakstu lasījumus un priestera komentāru, vari svinēt savu dievkalpojumu, domās un sirdī pievienojoties visai katoliskajai Baznīcai. Starp lasījumiem un lūgšanām vari arī dziedāt kādu sirsnīgu dziesmu Dieva godam. Protams, šis „dievkalpojums” nevar aizvietot Euharistisko Upuri, kas tiek svinēts baznīcās, bet, ja attāluma, slimības vai kādu citu sarežģītu apstākļu dēļ (kas nav slinkums vai nejauki laika apstākļi!) tev nav iespējams apmeklēt baznīcu, ar šādu lūgšanu mājās tu vari parādīt savu labo gribu, un Dievs uzlūkos tavu svētīgo sirds nodomu.