Ivara Graudiņa piemiņas grāmatas prezentācijas plakāts


Grāmatas “GARĪGO TILTU BŪVNIEKS IVARS GRAUDIŅŠ” atvēršanas svētki
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā
Sestdien, 24. aprīlī, pulksten 15


Grāmata ir tapusi, atzīmējot Ivara Graudiņa – izcila kristieša, vienotāja un drauga – 70. dzimšanas dienu, kā arī 20. gadadienu, kopš pirmo reizi pēc viņa iniciatīvas Gaiziņā notika Latvijas kristīgo konfesiju bīskapu tikšanās. Vēlāk šādas tikšanās – “Gaiziņi” – turpinājās kā skaista Latvijas Baznīcas ekumeniska tradīcija.

Jaunās grāmatas “Garīgo tiltu būvnieks Ivars Graudiņš” atvēršanas svētkos piedalīsies grāmatas izdevēji un Ivara draugi, kas uzticējuši savu liecību par viņu. Piemiņa, pateicība un aizlūgumi. Muzicēs kamerkoris “Versija” un slavētāju grupa no Ivara dibinātā “Lūgšanu nama visām tautām” Ružinā.
Sekot līdzi pasākumam būs iespējams arī tiešraidē.


 


 

Mieram tuvu jūlijs 2021 vāka attēls. Sarkani ziedi uz pelēka fona. Izšuvums.