ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download

Dieva Vārds šodienai:
8.decembris

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no svētā apustuļa Jāņa atklāsmes grāmatas (Atkl 18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9a)
Es ieraudzīju citu eņģeli nokāpjam no debesīm, viņam bija liela vara, un zeme kļuva gaiša no viņa godības. Un viņš iesaucās skaļā balsī, sacīdams: “Ir kritusi, kritusi lielā Babilona un kļuvusi par ļauno garu mājokli un par ikviena nešķīstā gara mitekli, un par ikviena nešķīsta un nīstama zvēra mitekli.” Un viens stiprs eņģelis pacēla akmeni, lielu kā dzirnakmens, un iemeta jūrā, sacīdams: “Tā ar sparu tiks mesta šī lielā pilsēta Babilona un vairs nebūs atrodama. Un cītaristu un spēlētāju, un stabulētāju, un taurētāju balss tevī vairāk nebūs dzirdama, un nevienas mākslas neviens meistars tevī vairs nebūs atrodams, un malšanas troksnis tevī nebūs vairs dzirdams, un lāpas gaisma tevī vairs nespīdēs, un līgavaiņa un līgavas balss tevī vairs nebūs dzirdama, jo tavi tirgotāji bija zemes valdītāji un tavās burvībās nomaldījās visas tautas.” Pēc tam es izdzirdēju it kā liela pūļa skaļu balsi runājam debesīs: “Alleluja! Pestīšana un gods, un spēks mūsu Dievam, jo patiesi un taisnīgi ir Viņa lēmumi; jo Viņš notiesāja Lielo Netikli, kura samaitāja zemi savā netiklībā, un atprasīja savu kalpu asinis no viņas rokām!” Un atkal tie sacīja: “Alleluja! Un dūmi no viņas celsies mūžu mūžos!” Un man viņš sacīja: “Raksti: svētīgi tie, kas ielūgti Jēra kāzu mielastā!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 100 (99)
Refrēns: Svētīgi, kas ņem dalību Dieva valstībā.
Gavilējiet Kungam, visa zeme,
kalpojiet Kungam ar prieku,
Viņa vaiga priekšā ejiet ar gavilēm! R.

Ziniet, ka Kungs ir Dievs:
Viņš mūs ir radījis, mēs piederam Viņam,
Viņa tauta un Viņa ganību avis. R.

Ejiet Viņa vārtos ar pateicības dziesmām,
ar himnām – Viņa pagalmos,
slavējiet Viņu un teiciet Viņa vārdu! R.

Jo Kungs ir labvēlīgs,
Viņa žēlsirdība pastāv mūžam,
un Viņa uzticība –
uz paaudžu paaudzēm. R.

Alleluja.
Skatieties un paceliet galvu,
jo jūsu pestīšana tuvojas!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 21, 20-28)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Bet, kad jūs redzēsiet, ka Jeruzalemi aplenc karaspēks, tad ziniet, ka ir pienākusi tās izpostīšana. Tad tie, kas ir Jūdejā, lai bēg kalnos, un tie, kas ir pilsētas vidū, lai dodas projām, un tie, kas ir ārā, lai neieiet tajā. Jo šīs ir atmaksas dienas, lai piepildītos viss, kas ir rakstīts. Bēdas grūtniecēm un zīdītājām tajās dienās! Jo lieli spaidi būs virs zemes un dusmas pār šo tautu, un viņi kritīs no zobena un tiks aizvesti gūstā uz visām tautām. Un Jeruzalemi mīdīs pagāni, līdz beigsies pagānu laiki. Un būs zīmes uz saules un mēness, un zvaigznēm, bet virs zemes tautu satraukums neizpratnē par jūras un viļņu krākšanu. Ļaudis sastings bailēs, gaidot to, kas nāks pār pasauli, jo debesu spēki tiks satricināti. Un tad ieraudzīs Cilvēka Dēlu atnākam mākonī ar lielu godu un varu. Bet, kad tas sāks izpildīties, skatieties un paceliet galvu, jo tuvojas jūsu pestīšana.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.