ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download

Dieva Vārds šodienai:
8.augusts

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no pravieša Daniēla grāmatas (Dan 7, 9-10.13-14)
Es skatījos, kamēr tika nolikti troņi un Mūžsenais apsēdās. Viņa drēbes – baltas kā sniegs, un Viņa galvas mati – kā tīra vilna; Viņa tronis – uguns liesmas, Viņa riteņi – kvēlojoša uguns. Uguns upe izplūda un izgāja no Viņa; tūkstošu tūkstoši Viņam kalpoja, un desmittūkstoškārt simts tūkstoši Viņam nostājās blakus. Iesākās tiesa, un tika atvērtas grāmatas. Tā es skatījos nakts redzējumā, un, lūk, ar debesu mākoņiem nāca it kā Cilvēka Dēls un aizgāja līdz pat Mūžsenajam, un tika nostādīts Tā priekšā. Un Viņam tika dota vara un gods, un valdīšana; un visas tautas, ciltis un valodas Viņam kalpoja: Viņa vara mūžīga vara, kas netiks atņemta, un Viņa valstība neiznīks. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

vai: Lasījums no svētā apustuļa Pētera otrās vēstules (2 Pēt 1, 16-19)
Mīļie, nevis izgudrotām pasakām sekodami, mēs jums sludinājām mūsu Kunga Jēzus Kristus varenību un atnākšanu, bet gan būdami Viņa lieluma aculiecinieki.
Jo Viņš no Dieva Tēva saņēma cieņu un pagodinājumu, kad Viņu aizsniedza šāda balss no visaugstās Majestātes: “Šis ir mans Dēls, mans mīļotais, kas man patīk.” Un mēs dzirdējām šo balsi atskanam no debesīm, mums esot kopā ar Viņu svētajā kalnā. Un turklāt mums ir stiprāki, pravietiski vārdi, un jūs labi darāt, turēdamies pie tiem kā pie lāpas, kas spīd tumšā vietā, līdz uzausīs gaisma un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdī. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 97 (96)
Refrēns: Dievs valda pār visu zemi.
Kungs ir Valdnieks –
lai gavilē zeme, lai priecājas daudzās salas!
Mākonis un tumsa ir Viņam apkārt,
taisnība un likums ir Viņa sēdekļa pamats. R.

Kalni izkūst kā vasks Kunga vaiga priekšā,
visas zemes Valdnieka priekšā.
Debesis sludina Viņa taisnību,
un visas tautas redz Viņa godību. R.

Pielūdziet Viņu jūs, visi Viņa eņģeļi!
Jo Tu, Kungs,
esi Visaugstais pār visu zemi,
bezgala pārāks pār visiem dieviem. R

Alleluja.
Šis ir mans mīļais Dēls,
kas man ļoti patīk.
Viņu klausiet!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 9, 28b-36)
Tajā laikā Jēzus paņēma sev līdzi Pēteri un Jāni, un Jēkabu un uzkāpa kalnā lūgties. Viņam lūdzoties, Viņa sejas izskats kļuva citāds un Viņa apģērbs tapa mirdzoši balts. Un, lūk, divi vīri sarunājās ar Viņu. Tie bija Mozus un Elijs, kuri parādījās godībā un runāja par Jēzus aiziešanu, kas Viņam būs jāpiepilda Jeruzalemē. Bet Pēterim un tiem, kas bija kopā ar Jēzu, uzmācās miegs. Uzmodušies tie ieraudzīja Viņa godību un divus vīrus, kas stāvēja pie Viņa. Un notika, ka, tiem attālinoties no Viņa, Pēteris sacīja Jēzum: “Mācītāj, mums ir labi šeit būt. Mēs uzcelsim trīs teltis: vienu Tev, vienu Mozum un vienu Elijam.” Viņš nezināja pats, ko runā. Bet, viņiem tā vēl runājot, parādījās mākonis un viņus apēnoja. Un tie izbijās, ieejot mākonī. Un no mākoņa atskanēja balss, kas sacīja: “Šis ir mans izredzētais Dēls, Viņu klausiet!” Un brīdī, kad atskanēja balss, Jēzus bija jau viens. Bet viņi klusēja un tajās dienās nevienam neko nestāstīja no tā, ko bija redzējuši. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download