Svētās Romas Baznīcas svētie pirmmocekļi

Šodien Baznīca svin savu pirmo mocekļu piemiņu. 64. gadā Romā izcēlās milzīgs ugunsgrēks, kas plosījās sešas dienas un nodarīja pilsētai lielus postījumus. Imperators Nerons Romas aizdedzināšanā nepatiesi apvainoja kristiešus un pakļāva viņus nežēlīgām mocībām. Par Nerona ļaun­prātības upuriem kļuva neskaitāmi nevainīgi cilvēki, kuru vienīgais “noziegums” bija ticība Kristus mīlestības mācībai.

Mieram tuvu jūlijs 2020