Svētais Kirils, mūks,
un svētais Metodijs, bīskaps
Svētki

Svētie brāļi Kirils un Metodijs tiek cildināti kā slāvu tautu apustuļi. Kirils jaunībā ir strādājis par bibliotekāru un filozofijas pasniedzēju Konstantinopolē, Metodijs ir bijis provinces prefekts. Abi brāļi iestājās Olimpa kalna klosterī Mazāzijā.
860. gadā Kirilu sūtīja sludināt Evaņģēliju uz Krimu, savukārt Metodijs devās stiprināt ticībā Bulgārijas valdnieku. Drīz arī Morāvijas valdnieks izteica lūgumu, lai uz viņa zemi tiktu sūtīti slāvu garīdznieki, kas sludinātu Dieva Vārdu, un ķeizars turp aizsūtīja brāļus Kirilu un Metodiju. Metodijs tika iesvētīts par Morāvijas un Panonijas arhi­bīskapu. Brāļi ir tulkojuši Svētos Rakstus un liturģiskos tekstus, svētā Kirila izveidotais alfabēts vēl šodien tiek saukts viņa vārdā.

Mieram tuvu jūnijs 2020