Vissvētākā Jaunava Marija, Lurdas Dievmāte

Šodien Baznīca piemin Vissvētākās Jaunavas Marijas parādīšanos Lurdā, Francijas dienvidos. No 1858. gada 11. februāra līdz 16. aprīlim Dievmāte astoņpadsmit reizes parādījās vienkāršai Lurdas meitenei Bernadetei Subirū. Vienpadsmit tikšanās reizēs Jaunava nesacīja ne vārda, tikai smaidīja. Savā pirmajā vēstījumā viņa teica: “Gandarīšana, gandarīšana, gandarīšana. Lūdziet Dievu par grēciniekiem!” Dievmāte arī lika Masabjēlas grotā izplūst avotiņam, kura ūdens ir dziedinājis daudzus slimos. 25. marta rītā uz Bernadetes jautājumu, kā Kundzi sauc, Dievmāte atbildēja: “Es esmu Bezvainīgā Ieņemšana.” Bija pagājuši tikai četri gadi, kopš pāvests Pijs IX bija pasludinājis dogmu par Marijas bezvainīgo ieņemšanu, taču neizglītotā Lurdas meitene to nevarēja zināt.
Pēc notikumiem Lurdā Bernadete Subirū no­dzīvoja vēl divdesmit ciešanu pilnus gadus, pazemīgi īstenojot Dievmātes aicinājumu lūgties un gandarīt par grēcinieku atgriešanos, bet viņas miesa joprojām nesatrūdējusi atdusas Nevēras Žēlsirdīgo māsu klosterī.
11. februārī Baznīca atzīmē Vispasaules Slimnieku dienu, kad esam aicināti aizlūgt par visiem, kurus skārušas veselības problēmas, kā arī par tiem, kas šiem cilvēkiem kalpo.

Mieram tuvu aprīlis 2019