Svētais Nikolajs, bīskaps

Nikolajs ir dzimis 3. gadsimta beigās ievērojamā un turīgā Mazāzijas ģimenē. 4. gadsimta sākumā viņš kļuva par Miras pilsētas bīskapu. Ir ziņas, ka Nikolaju apcietināja Diokleciāna vajāšanu laikā. Bīskaps Nikolajs ir piedalījies Nīkajas >I ekumeniskajā Baznīcas koncilā, kurā viņš noraidīja ariānisma mācību. Svētā Nikolaja kults īpaši izplatījās pēc 1087. gada, kad viņa relikvijas tika pārvestas uz Bari pilsētu Itālijā un pāvests Urbāns II tur iesvētīja jaunu baznīcu šī svētā godam. 

Mieram tuvu janvāris 2019