Svētais Antonijs no Padujas, 
priesteris un Baznīcas doktors
Piemiņas diena

Svētais Antonijs ir dzimis 12. gs. beigās Portugālē. Viņš kļuva par priesteri un franciskāņu mūku, kalpoja Portugālē, Itālijā un Francijā, visur ar savu piemēru un dedzīgajiem sprediķiem iedvesmodams cilvēkus dzīvot saskaņā ar kristīgo mācību. Antonijs bija pazemības un lēnprātības paraugs, tāpat viņš ir bijis sava laika izcilākais sprediķotājs un iemantojis brīnumdarītāja slavu.
Svētais aizgāja mūžībā 1231. gadā Padujas tuvumā, kur viņa atdusas vietā ir uzcelta ievērojama bazilika, viena no skaistākajām svētnīcām pasaulē.
Svētā Antonija no Padujas piemiņas dienas lasījumi:
Is 61, 1-3a; Ps 89 (88); Lk 10, 1-9.

Mieram tuvu augusts 2018