Svētā krusta pagodināšana
Svētki

Saskaņā ar Baznīcas tradīciju krustu, uz kura nomira Jēzus, atrada imperatora Konstantīna māte svētā Helēna. Piedzīvojusi, kā viņas dēls pavēl nogalināt savu otro sievu, kas savukārt bija nogalinājusi Konstantīna dēlu no pirmās laulības, Helēna, lai gandarītu par savas ģimenes grēkiem, devās svētceļojumā uz Jeruzalemi. Pilsētu bija izpostījis imperators Adrians, Helēnu sagaidīja vien drupas. Tomēr saņemtās atklāsmes un cilvēku padomi palīdzēja Helēnai atrast vietu, kur gadiem ilgi aprakts zemē glabājās Kunga krusts. Vairāki brīnumi apstiprināja krusta autentiskumu. Pateicībā Dievam par saņemto žēlastību Kristus krusta atrašanas vietā tika uzcelta bazilika, kurā noglabāja daļu relikvijas. Otra daļa tika nogādāta Konstantinopolē, trešā – Romā, kur tā glabājas Jēzus krusta godam uzceltā baznīcā Laterāna tuvumā.
335. gada 13. septembrī, trīsdesmitajā gadadienā pēc Jēzus krusta atrašanas, imperators Konstantīns sapulcināja Baznīcas tēvus uz divu baziliku iesvētīšanu Jeruzalemē. Nākamajā dienā, 14. septembrī, Jeruzalemes bīskaps pirmo reizi parādīja Jēzus krusta relikviju, lai klātesošie to varētu pagodināt. Baznīcas tēvi noteica, ka 14. septembris ir Svētā krusta pagodināšanas diena, kas ik gadu svinama Baznīcā.


Mieram tuvu septembris 2017