Svētdiena, 12. jūlijs
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Jūlija mēnesis Baznīcā

Svarīgas dienas jūlija mēnesī
Jēzus Sirds mīlestības zīmē esam pavadījuši jūniju, kas ir bijis piepildīts ar daudziem svētkiem un citiem svarīgiem notikumiem. Jūlijā šī garīgā noskaņa ir jāturpina, pat ja tas notiks daudz ikdienišķākā noskaņā, līdz ar to varam teikt – katra šī jaunā mēneša diena mums būs ļoti svarīga.
Dzīvojot stresa pilnajā mūsdienu pasaulē, ir svarīgi prast atpūsties. Droši vien visi esam dzirdējuši jēdzienu “tas, kura vārdu nedrīkst pieminēt”. To sastopam sazvērestības teorijām bagātās grāmatās, parasti tas tiek attiecināts uz neglābjami sliktu, ļaunu personu vai cita veida realitāti, kuras vārds vai nosaukums vien izraisa negatīvas emocijas. Es domāju, nevienam nav šaubu, kurš ir lielākais pēdējo mēnešu “bubulis” ne tikai Latvijā, bet arī visā plašajā pasaulē! Taču nedrīkstam pastāvīgi dzīvot baiļu un stresa apstākļos, kas pēdējā laikā ir tikuši bagātīgi kultivēti visdažādākajos veidos. Man attieksmes maiņai tika dota iespēja iepazīties ar ārsta Pētera Apiņa publikāciju “Korona­vīruss kā draugs”, kuru gluži nejauši uzgāju kādā no mūsu ziņu portāliem. Autors tajā saka: “Es aicinu jūs paraudzīties uz vīrusu ar pozitīvu skatu, jo patiesībā jau arī vīruss ir tāda pati Dieva radība kā mēs.” Tālāk viņš pamato savu viedokli, uzsverot, ka ir būtiski samazinājusies saslimstība un mirstība no citām slimībām, apstājušies visi kari, pierimuši terorakti un tamlīdzīgi. “Tik drošā un mierīgā pasaulē neviens no mums nekad nav dzīvojis…”
Man šķiet, ka dakterim ir taisnība, pat ja nedrīkstam aizmirst to cilvēku sāpes un ciešanas, kuri tiešā vai netiešā veidā ir saskārušies ar jauno un visai dīvaino slimību. Dzīve turpinās, un ir jāatbrīvojas no bailēm, ir jāatrod iespēja at­pūsties. Atcerēsimies, ka svētais Irenejs, otrā gadsimta Lionas bīskaps, teica: “Dieva gods ir dzīvais cilvēks!”
Jūlijs ir iecienīts atvaļinājumu laiks, šis siltais vasaras mēnesis parasti mūs iepriecina ar sauli un labu laiku, tādēļ ir jānovērtē šī Dieva dāvana un jāizmanto katra iespēja, lai mēs varētu uzkrāt spēkus un iegūt pozitīvas emocijas. Nedrīkstam aizmirst arī par atpūtas garīgo dimensiju, jo ne tikai mūsu materiālajai esamībai, bet arī dvēselei ir jāatpūšas.
Mieram tuvu kā vienmēr piedāvā iespēju smelt garīgo spēku gan Svēto Rakstu liturģiskajos lasījumos, gan senajā Baznīcas tradīcijas mantojumā, gan arī mūsu priesteru komentāros. Tāpat kā katru mēnesi, arī jūlijā mūs uzrunās svēto dzīves piemērs. Varēsim uzticēt sevi tādu Dieva mīlestības liecinieku aizbildniecībai kā svētā Marija Goreti, svētais Benedikts, svētā Marija Magdalēna un daudzi citi.
Katru gadu jūlija beigās svinam īpašus svētkus, kuros atceramies mūsu zemes dievnamu iesvētīšanas gadadienu. Šogad to darīsim 26. jūlijā. Tā ir skaista iespēja apzināties senās Livonijas mantinieces Latvijas kā Māras zemes nozīmi un vērtību. Mēs esam maza diasporas Baznīca, taču arī mums ir nozīmīga loma katoliskajā saimē.

Pāvesta lūgšanu apustulāts
Katra katoļa piederības nozīmi lielajai Baznīcas ģimenei uzsver pāvests Francisks, šādi formulējot savu lūgšanas nodomu jūlijam: “Lūgsimies par to, lai ģimenes šodien saņem mīlestību, cieņu un lab­vēlīgu atbalstu!”
Ģimenes ir mūsu galvenā vērtība un lielākais spēks. Ģimene ir pamats visas sabiedrības un arī Baznīcas redzamajai struktūrai. Tā ir svētīta gan dabiskā, gan arī pārdabiskā Dieva likuma izpratnē. Ja kāds grib kaitēt cilvēcei, tas uzbrūk tieši ģimenei un tās vērtībām.
Nav šaubu, ka arī aizvadītajos pārbaudījumu mēnešos ģimenes ir daudz cietušas gan ārējo apstākļu, gan iekšējo nesaskaņu dēļ. Tāpēc mūsu ģimenēm pienākas vislielākais iespējamais atbalsts, turklāt tas nedrīkst palikt tikai labu nodomu līmenī.
Droši vien esat dzirdējuši vienu no interesantākajiem latgaļu teicieniem: “Byusim cīši kai zōdža zūbi!” Šim slavenajam pamudinājumam ir mazāk zināms turpinājums, kurš būtu jāuztver ar latgaļiem raksturīgu humoru, proti: “Mugurys kūpā – naži rūkā!”
Var, protams, pasmaidīt par šo bravūrīgo joku, taču katrā jokā ir tikai daļa joka. Mūsu savstarpējai solidaritātei ir jābūt darbīgai, mūsu palīdzībai un atbalstam – ļoti konkrētam.
Izmantosim katru jūlija dienu kā iespēju uzkrāt spēkus, atjaunoties un pilnveidoties, kā arī ne­laidīsim garām iespēju palīdzēt līdzcilvēkiem, jo mēs esam viena – Dieva bērnu ģimene! Oremus pro invicem – lūgsimies cits par citu!

Novēlot visiem “Mieram tuvu” draugiem
svētīgu jūlija mēnesi,
priesteris Edgars Cakuls

Mieram tuvu jūlijs 2020