Svētdiena, 17. februāris
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Februāra mēnesis Baznīcā

Sveču diena un Pelnu trešdiena
Februāris ir gada īsākais mēnesis, taču šogad tas ir visai saturīgs, jo ietver svarīgus notikumus Baznīcas liturģiskajā dzīvē. 2. februārī, kad atceramies Kunga prezentāciju svētnīcā, noslēdzam pārdomas par Ziemassvētku noslēpumu, jo parasti šajā dienā, atbilstoši vietējai tradīcijai, mūsu dievnamos tiek noņemti pēdējie Kristus Dzimšanas svētkiem raksturīgie atribūti.
Taču parastā liturģiskā laika noskaņā mēs nepaliksim ilgi, jo jau pēc nepilnām divām nedēļām, proti, 14. februārī, ieiesim Lielajā gavēnī. Tāpat kā katru gadu, arī šogad tie, kuri Pelnu trešdienā uzsāks Gavēni baznīcā ar Svēto Misi, saņems īpašu svētību ar pelniem, kas atgādinās patiesību par šīs pasaules pārejošo dabu un mūžības vērtību. “Nožēlojiet grēkus un ticiet Labajai Vēstij!” – ar šo aicinājumu tiek uzsākts sagatavošanās laiks Kristus Augšāmcelšanās svētkiem. Pat ja Jēzus reizēm kritizēja tos, kuri gavēja kā liekuļi, lai izrādītos cilvēku, ne Dieva priekšā, Viņš nekad nav ie­stājies pret gavēni kā garīgās dzīves sastāvdaļu. Pirms uzsākt savu publisko darbību, Viņš pats pazemīgi devās tuksnesī, kur gavējot un lūdzoties pavadīja 40 dienas, piedzīvojot kārdinājumus un apliecinot, ka ir gatavs pildīt Tēva gribu, upurēt sevi cilvēku glābšanai. Jēzus piemērs mudina kristiešus gavēt, gavēnis ir jāīsteno kā garīgs piedzīvojums, tam ir jānes garīgi augļi. Ļoti labi Lielā gavēņa būtību un tajā īstenojamo askēzi ir aprakstījis priesteris Andris Marija Jerumanis savā komentārā Pelnu trešdienai. Priestera teiktajam nav daudz, ko piebilst, tādēļ aicinu katru iedziļināties viņa pārdomās un labi sagatavoties Lielajam gavēnim. Arī pārējo garīdznieku domas, kuras atradīsiet šajā grāmatiņā, ir ievērības cienīgas un palīdzēs mums atcerēties tādas svarīgas kristieša dzīves sastāvdaļas kā lūgšanu, Slimnieku sakramenta dzīvinošo spēku, tuksneša simbolisko nozīmi, kā arī nepieciešamību vienmēr palikt Dievam uzticīgiem.
Tāpat vēlos iedrošināt nebaidīties un īstenot gavēni arī klasiskajā, “gastronomiskajā” nozīmē, veicot atbildīgu izvēli, lai atjaunotu mūsdienās tik populāro jēdzienu “diēta” un “veselīgs dzīvesveids” garīgo nozīmi.

Svētais Blazijs, svētā Agate un citi
Baznīcas liturģiskajā kalendārā ir daudz dienu, kurās godinām Dieva svētos, un arī februāris nav izņēmums. Starp februāra svētajiem vēlos uzsvērt divus, kuru piemiņas dienas saistās ar īpašām tradīcijām.
Uzreiz pēc Kunga Prezentācijas svētkiem 2. februārī, kad tiek svētītas sveces, kuras simbolizē Kristu kā pasaules gaismu, godinām svēto Blaziju. Šis 4. gadsimta Armēnijas bīskaps bija arī ārsts, kurš vienlīdz labi prata palīdzēt gan cil­vēkiem, gan arī dzīvniekiem. Iespējams, šī iemesla dēļ svētais Blazijs jau kopš senseniem laikiem tiek piesaukts kā aizbildnis veselības grūtībās, it īpaši kakla slimību gadījumos. Februāra aukstais un mitrais laiks daudziem liek saskarties ar šo problēmu, tādēļ īpašā svētība, kas tiek dota Svētā Blazija dienā, ir tautā ļoti populāra. Šai svētībai izmanto iepriekšējā dienā svētītās sveces, tādējādi padarot šo tradīciju arī vizuāli iespaidīgu.
Savukārt svētā Agate, kuru arī šogad godināsim 5. februārī, ir no tām pirmo gadsimtu Romas Baznīcas moceklēm, kuru slava ir izgājusi tālu aiz viņu dzimtās zemes robežām. Svētās Agates piemiņas diena reizēm pulcina baznīcās vairāk cilvēku, nekā lieli liturģiskie svētki. Tas ir saistīts ar kādu īpašu devociju, proti, Svētās Agates dienā tiek svētīta maize, ūdens un dažās zemēs arī sāls. Šīs sakramentālijas tiek izmantotas, lai lūgtu īpašu Sicīlijas svētās aizbildniecību pret ugunsgrēka nelaimēm.
Vairāku svēto godināšana Baznīcas liturģijā šoreiz izpaliks, jo viņu piemiņas dienas pārklājas ar liturģiski svarīgākām atcerēm, taču tas nemazina šo svēto aizbildniecības spēku – tā neapšaubāmi ir darbīga vienmēr. Tādi šoreiz ir svētais Kirils un svētais Metodijs, kā arī, protams, svētais Valentīns no Terni, visu iemīlējušos aizbildnis. Tāpat 11. februārī, kas šogad ir svētdiena, atcerēsimies Lurdas notikumus un īpaši lūgsimies par slimniekiem. Viena no svarīgām Gavēņa praksēm ir žēlsirdības darbi. Slimnieku apmeklējums un stiprinājums, ko viņiem varam sniegt grūtā brīdī, varētu būt ļoti laba izvēle.
Sadaļa Mēneša svētais mums ļaus labāk iepazīt kādu Latvijas kristiešu vidē līdz šim maz pazīstamu personību, kuras dzīves pieredze un veikums ir leģendāri. Tā ir godināmā Marta Robēna no Francijas. Šī izcilā sieviete, mistiķe un lūgšanas cilvēks, bija paralizēta kopš agras jaunības, turklāt visai drīz viņai iestājās arī iekšējo orgānu paralīze un līdz ar to Martai bija jāmirst jau 28 gadu vecumā. Taču viņa nodzīvoja 79 gadus, vairāk nekā pusi sava mūža pārtiekot tikai no Svētās Komūnijas, jo Kristus Miesa bija vienīgā barība, kuru viņas slimības izmocītais ķermenis neatgrūda. Jau šis fakts vien ir ievērības cienīgs brīnums, taču vēl vairāk Marta ir liecinājusi ar savu dziļo ticību, pateicoties kurai tika stiprināti daudzi laji, priesteri, bīskapi un kardināli. Noteikti rekomendēju iepazīties ar Martas Robēnas dzīves gājumu, it sevišķi tādēļ, ka viņa ir mūsu laikabiedrs, jo dzīvoja pavisam nesen un piedzima Debesīm 1981. gada 6. februārī.
Savukārt sadaļa Mēneša liecinieks mums ļaus iepazīties ar brīnišķīgu sievieti, desmit bērnu māmiņu Baibu Ozolu, kā arī ar viņas ģimeni. Šāda skaista, ģimeniska liecība mūsdienās ir ļoti uzrunājoša.

Pāvesta lūgšanu nodoms
Pāvesta lūgšanu nodoms februārim ir nedaudz pārsteidzošs, taču sāpīgi aktuāls. Svētais tēvs tajā piemin ļaunumu, kas nodara lielu postu jebkurai sabiedrībai, proti, korupciju: “Lai neviens no tiem, kam ir uzticēta materiālā, politiskā vai garīgā atbildība, neieslīgst korupcijā!”
Jebkura veida korupcija nes lielu postu. Nav tādas valsts, nav tādas sabiedrības, kura necenstos to apkarot. Pāvests Francisks šiem centieniem piešķir garīgu dimensiju. Zīmīgi, ka, vēl būdams Buenosairesas arhibīskaps, viņš sarakstīja grāmatu “Korupcija un grēks”, kura pavisam nesen ir pārtulkota latviešu valodā un kuru Gavēņa sākumā klajā laidīs Mieram tuvu izdevējs, izdevniecība KALA Raksti, – sekojiet informācijai par grāmatas prezentācijas pasākumu jau Pelnu trešdienā. Pat ja šajā grāmatā ietvertās domas vislabāk ir saprotamas Argentīnas kontekstā, korupcijai visur ir tā pati neglītā seja. Romas bīskaps mums to atgādina un aicina vairīties no šī ļaunuma.

Novēlot “Mieram tuvu” lasītājiem
svētīgi uzsākt Lielo gavēni,
priesteris Edgars Cakuls


Mieram tuvu februāris 2019