Svētdiena, 9. decembris
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Janvāra mēnesis Baznīcā

Jaunais gads cerību un rūpju zīmē
Jaunā gada sagaidīšana nekādā gadījumā nav liturģiski svētki, pat ja katra gada sākums mums liek pārdomāt laika garīgo vērtību. Tomēr šogad, ņemot vērā to, ka tā saucamais Vecgada vakars ir svētdienā, varam piešķirt gadu mijai īsteni liturģisku dimensiju. To vēl vairāk padziļina tas, ka jaunā gada pirmā diena ir veltīta Dieva Mātei – Vissvētajai Jaunavai Marijai. Esam pieraduši viņu redzēt altāru un ikonu majestātiskumā, kas var likt aizmirst kādu būtisku patiesību par Kristus Māti. Viņa ir Sieviete, kuras sirdi pārdūra sāpju zobens (Lk 2, 35), tas nozīmē, ka, neraugoties uz sava pavisam īpašā svētuma privilēģijām, viņai ir labi pazīstamas cilvēces rūpes un vajadzības, un tas Mariju dara par mūsu draugu, padomdevēju un aizstāvi ceļā pie Dieva. Baznīca nedrīkst un nevar norobežoties no bieži vien sāpīgās cil­vēciskās realitātes, jo Kristus, būdams patiess Dievs, kļuva cilvēks, lai dziedinātu mūsu ievainoto dabu, lai pa­līdzētu mums bēdās un rūpēs.

Aizvadītais gads paliks Latvijas katoļu piemiņā, pateicoties Vatikāna II koncila dokumentu tulkojumam. Viens no svarīgākajiem Koncila materiāliem – pastorālā konstitūcija Gaudium et spes sākas ar vārdiem: “Mūsdienu cilvēku, sevišķi nabagu un cietēju, prieks un cerība, skumjas un bailes ir arī Kristus mācekļu prieks un cerība, skumjas un bailes.” Katra jaunā gada sākumā sajūtam gan cerības, gan arī uztraukumu par gaidāmajiem pārbaudījumiem. Nebaidīsimies uzticēt Dievam savas rūpes un lūgsimies par visiem, lai arī jaunajā gadā Dievs svētī Māras zemi – Latviju!

Svētki un piemiņas dienas janvārī
Janvārī turpinās Ziemassvētku liturģiskais laiks, kuru īpaši akcentē Triju ķēniņu jeb Zvaigznes diena 6. janvārī, kad pieminam Jēzus Kristus epifāniju – parādīšanos tautām. Jau nākamajā dienā, 7. janvārī, svinēsim Kunga Jēzus Kristīšanas svētkus, kuri noslēdz Ziemassvētku posmu Baznīcas liturģijā. Taču gaišā svētku noskaņa daudzās mūsu draudžu baznīcās paliek visa janvāra garumā, pateicoties tradīcijai uzglabāt Betlēmes attēlojumu līdz pat Kunga Prezentācijas svētkiem jeb Sveču dienai 2. februārī.

Vēl janvārī atcerēsimies svētā Pāvila atgriešanos, kā arī godināsim citus svētos, piemēram, svēto Vincentu, svēto “tuksneša tēvu” Antoniju un daudzus citus. Pēdējā janvāra mēneša diena dod iespēju godināt svēto itāļu priesteri, leģendāro jaunatnes audzinātāju Jāni Bosko.

Īpaši interesantas šoreiz ir mūsu grāmatiņas sadaļas Mēneša liecinieks un Mēneša svētais. Savu laikabiedra liecību jaunā gada sākumā mums sniedz Agnese Irbe, kura pēc sava profesionālā aicinājuma pārstāv cienījamo sengrieķu valodas filoloģijas jomu, atgādinot, ka tieši šajā kultūrā kristīgā ticība sāka iesakņoties, iegūstot savu īpašo identitāti. Arī Agneses personiskā izaugsme Dieva meklējumu ietvaros ir ļoti uzrunājoša. Noteikti iesaku izlasīt šo liecību visiem, kuri cenšas augt Dieva un Baznīcas noslēpuma pazīšanā.

Arī svēto sadaļa mums ļauj iepazīt ārkārtīgi interesantu personību – godājamo Terēzio Olivelli, itāļu jaunieti, pēc kura dzīves stāsta vadoties, noteikti varētu uzņemt fantastisku filmu, turklāt balstītu tikai uz reāliem notikumiem. Būdams dedzīgs antifašists, viņš Otrā pasaules kara laikā brīvprātīgi pieteicās Itālijas armijā, lai solidarizētos ar savu tautu. Kara gaitas viņu aizveda līdz pat Staļingradai. Brīnumainā kārtā Dievs saudzēja šī puiša dzīvību, līdz kamēr savas politiskās pārliecības un taisnīguma izpratnes dēļ viņu ieslodzīja koncentrācijas nometnē, kur viņš kara pēdējās dienās mira, aizstāvot kādu citu ieslodzīto, līdzīgi kā svētais Maksimiliāns Kolbe. Esmu pārliecināts, ka šī jaunā, dedzīgā katoļa dzīvesstāsts nevienu neatstās vienaldzīgu.


Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību
Tāpat kā katru gadu, laikā no 18. līdz 25. janvārim norisināsies Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību, kurā visi esam aicināti iesaistīties. Šīs tradīcijas pirmsākumi meklējami pirms vairāk nekā 100 gadiem Skotijas galvaspilsētā Edinburgā, kur Misionāru konferences laikā tika pieņemts lēmums veltīt vienu nedēļu gadā, lai lūgtos par vienotību.

Katru gadu šai nedēļai tiek izvēlēta īpaša tēma, šogad to piedāvā Karību reģiona Baznīcu un ekleziālo kopienu kristieši. To ilustrē citāts no Izceļošanas grāmatas: “Mans spēks, mana dziesma ir Kungs! Viņš ir mans glābējs!”  Šie vārdi ir daļa no pateicības dziedājuma, ko Mozus un visa Izraēļa tauta veltīja Dievam uzreiz pēc izglābšanās no Ēģiptes verdzības. (Izc 15, 1-21) Tēmas izvēli visticamāk noteica atmiņas par Karību reģiona koloniālo pagātni. Verdzības tēma ir aktuāla katram no mums, jo jebkurš grēks mūs paverdzina, tai skaitā Baznīcas sašķeltības grēks.

Lai iegūtu dziļāku izpratni par katoliskajiem ekumenisma principiem, iesaku izlasīt priestera Dmitrija Artjomova MIC komentāru trešajai janvāra svētdienai, kuru atradīsiet mūsu grāmatiņā. Arī citu mūsu priesteru pārdomas, kā vienmēr, ir ļoti uzrunājošas.

Pāvesta lūgšanu nodoms janvāra mēnesim
Svētā tēva lūgšanu nodoms jaunā gada sākumā kārtējo reizi ir veltīts Āzijai, taču šoreiz tas ietver kādu īpašu akcentu: “Lai kristieši, tāpat kā citas reliģiskās minoritātes var brīvi dzīvot savu ticību Āzijas zemēs!”

Visticamāk šāda lūgšanu nodoma izvēli ir ietekmējusi pāvesta Franciska nesenā pastorālā vizīte Mjanmā, kura izvērtās diplomātiski ļoti sarežģīta, jo norisinājās uz rohindžu bēgļu krīzes fona. Jāpiezīmē, ka Mjanma ir budistu valsts un katoļi veido tikai vienu procentu no iedzīvotāju skaita, turklāt rohindžu minoritātes pārstāvju vairums ir musulmaņi. Līdz ar šo pāvesta vizīti ekumenisma ideja ir pacelta pavisam citā līmenī, un Svētajam tēvam neapšaubāmi ir nepieciešams lūgšanu atbalsts!

Novēlot “Mieram tuvu” lasītājiem
Dieva svētību jaunajā gadā,
priesteris Edgars Cakuls


Mieram tuvu decembris 2018