Ceturtdiena, 29. oktobris
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Ivadvādrdi

Karlo Akuti, šā Mēneša svēto, aizrāva un iedrošināja euharistiskie brīnumi. Citiem svētuma brīnums šodien ir viņš pats. Gan euharistiskie brīnumi, gan ikdienas svētuma brīnumi turpinās. Tā nebija ne 13., ne 16., ne 20. gadsimta privilēģija.

Draugs, virzies augstāk! Dzirdēs paze­mīgie, kad pārkāpsim Mielasta telpas slieksni. Draugs, nolaidies pie manis, nolaidies zemāk, apmeklē mani ar savu klātbūtni, ar savu aizlūgumu, ar savu paraugu. Tā šodien drīkstam lūgties mēs, piesaucot ceļabiedrus savā svētuma ceļā un savās svētuma cīņās. Nāc, pazemīgais Francisk, nāc ar mani! Māci, kā šo dzīvi nodzīvot ar prieku un ar dziesmu – tostarp māsu nāvi apdziedot. Nāc, Terēzīte! Māci izvēlēties visu – visu Dievā. Nāciet, eņģeļi, nāc, mans īpašais, mans sargs, mans aizstāvi, – sedz mani ar saviem spārniem un no visa ļaunā nošķir. Pat domās. Pat ilgās. Neļauj man tiekties pēc tā, kas man nedarīs laba un tāpēc nav vajadzīgs. Dievs zina. Dievs zina! Lai Viņš man dod savu svēto gudrību, lai mana griba saplūst ar to, ko vēlas Viņš.

Tepat, tepat jau veras tas priekškars starp mani un jums, tepat, tepat jau redzams no mazās, tik niecīgās ticības sēkliņas augošais paļāvības koks, tepat mēs visi. Viena Vārda uzrunāti un svētīti, savīti vienā Rožukroņa lūgšanas rožu smaržā.

Aija Balode


Mieram tuvu oktobris 2020