Sestdiena, 19. septembris
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Ievadvārdi

Atver acis. Iededz gaismu. Auj kājas un dodies ceļā.
Bet varbūt gluži otrādi. Ieskaties sevī, patveries dievnama vai savas dvēseles pustumsā, novelc sandales, novelc tukšos priekšstatus un tukšās domas, un griezies atpakaļ no ceļa, kas neved nekur?

Meklē Dievu, un tava sirds kļūs dzīva. Tā ir teikts psalmā. Atrodi Dievu, un tava sirds spēs darīt brīnumus. Spēs darīt dzīvas citas sirdis.
Manu dzīvo Dievu atrast un iemīlēt no jauna. Šorīt no jauna. Katru rītu no jauna. Katru soli no jauna. Katru ieelpu un izelpu no jauna. Ejot uz priekšu vai atgriežoties. Bet satikt Viņu, kurš jau ir izgājis man pretī. Izgājis kopš senseniem laikiem, no nepārejoša “šeit un tagad”. Devies svētceļojumā no Debesu godības, no mūžīgas svētlaimes, eņģeļu gavilēm un svētsvinīgas bezrūpības. Tapis cilvēks. Piedzimis cilvēka miesā un cilvēka miesā ļoti cietis. Un nomiris, un uzvarējis. Cilvēk­tapušais Dievs, Svētceļnieks Jēzus Kristus. Viņš, kurš atnāca, lai man – un mums katram – teiktu:  ne­paliec pie sava pēdējā vārda, kas ir šaubas, neticība, grūtsirdība vai bažas. Meklē mani, atrodi mani, un Es vedīšu tevi līdz galam. Līdz tam beidzamajam vārdam, ko spēj izsacīt vien mūžīga par cilvēku tapuša Dieva mīlestība, kurai nav ne sākuma, ne gala, ne nosacījumu. Un kuru var apstādināt tikai viens pats šķērslis – cilvēks pats ar savu neticību, vienaldzību un noraidījumu.

Mans Dievs, no Debesīm pie manis svētceļo­jušais, dari mani par svētceļnieku pie Tevis. Pa balto smilšu ceļu zem baltiem augusta mākoņiem vai pa balto no jauna dzīvās sirds ceļu pie Dieva tās dziļumos – ne tas no svara. Bet lai nekad es nemitējos Tevi meklēt un Tevi atrast, pie Tevis iet un no Tevis mācīties, mīlestības Svētceļniek.

Aija Balode

Mieram tuvu septembris 2020