Sestdiena, 11. jūlijs
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Ievadvārdi

Viņš nav mirušo, bet dzīvo Dievs.
Jo visi Viņam dzīvo. (Lk 20, 38)

Vai mūsu mirušie ir dzīvi pie Tevis,
dzīvo Dievs?
Dari viņus dzīvus!
Dari viņus mūžam dzīvus!

Un vai dzīvi esam mēs, dzīvie?
Dari dzīvus mūs!

Kādu laimi Tevī ir iemantojuši
sirdī nabadzīgie, miera nesēji
un mīlestības bērni!
Kādu laimi ir iemantojuši visi svētie,
kas kopā ar eņģeļu koriem
uzlūko un godina Tevi Tavā valstībā!
Vai mūsu mirušie ir dzīvi kopā ar viņiem?
Kopā ar viņiem laimīgi?
Kopā ar viņiem dzied?

Es lūdzu, lai svēto dvēseļu uzticība
apgaismo arī manu ticības ceļu
un viņu aizlūgumu dēļ
arī es drīkstu saņemt žēlsirdību un piedošanu.
Es lūdzu, lai šodien rodas jauni svētie
Tavā svētajā Baznīcā.
Jauni svētie no Rīgas un no Jelgavas,
no Cēsīm un no Ragaciema...
Vēl vairāk.
Dod man spēku nelūgt tikai par citiem.
Lai pati uzdrošinos izvēlēties svētuma ceļu –
mīlestības, cerības
un prieka pilnas paklausības ceļu.

Arī šajā novembra mēnesī
mēs paši lūdzam Tevi, Tēvs,
mēs, latvieši, latviešu valodā.
Uzklausi mūs, trīsvienīgais Dievs,
visa svētuma avots!
Dari dzīvus mūsu mirušos
un dari dzīvus mūs.
Dari mūs svētus, kā Tu esi svēts.
Dari mūs laimīgus, jo Tu esi laimes avots
un zini, kas Tavu bērnu laimei ir vajadzīgs.
Dāvā mums mīlestību un māci tajā dalīties.
Amen.

Aija Balode

Mieram tuvu jūlijs 2020