Svētdiena, 15. septembris
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Ievadvārdi

Jūnijs piebiris skaistiem svētku ziediem kā tāda neprātīga un reibinoša jasmīna kupena. Svētku pārbagātība. Vai tas nav īpašs aicinājums tiem, kuriem vēl grūti mīlēt Baznīcu, kas cieš, gaida un gandara? Iemīli Baznīcu, kura svin svētkus!

Svin par godu Svētajam Garam, kurš kā vējš un kā uguns, un kā vilinoši čuksti, un kā aizrautīgas dziesmas, un kā ūdens, žēlastības un iedrošināšanas straumes – Vasarsvētku Gars nāk arī pie manis, jo mīlestības ugunij jāuzpūš dvaša; arī pie manis, jo par daudz trokšņa, lai patiesības pazemīgos čukstus sadzirdētu; arī pie manis, lai brienu, ļaujos, nirstu žēlastības jūrā!...

Svin par godu Jēzus Sirdij, kura mīl, cieš un gavilē – mazā brēkulī, kas guldīts Betlēmes silē, puikā, kas sēžas Marijas klēpī, un vīrā, kas piesists pie krusta... Cilvēkā/Dievā. Pukst sirds. Dzīva un mīloša. Man sakot: dzīvo un mīli! Dievs ir. Viņš, dzīvais. Un tava sirds ir pēc Viņa Sirds līdzības!

Svin par godu pirmajiem starp apustuļiem un pēdējam starp Vecās Derības praviešiem.
Svin par godu vienīgajam un trīsvienīgajam Dievam. Dievam, kurš dod visu – savu Garu mūsu dzīvībai, priekam un spēkam, savu Miesu mūsu ticības stiprinājumam, savu Sirdi kā mūsu sirds mīlestības skolotāju.

Ienāc Baznīcā, kura svin svētkus! Esi Baznīca, kura svin svētkus! Un tad atver savas durvis tiem, kam svētku trūkst. Jo tev to šomēnes pārpilnībā.

Ienāc Baznīcā un sajūti, ka tā tevi nesaista pie šīs zemes. Nē! Svētā Gara kvēles, svēto lūgšanu un eņģeļu spārnu nesta tā ceļas augšup – turp, kur jasmīna un vīraka smarža ceļas, turp, kur pateicības pilns klusums, turp, kur cerība, atziņa un ilgošanās. Augšup. Tur, kur šejienes Baznīcas ticība ar turienes slavas dziesmām satiekas, lai svētkus svinētu kopā.

Aija Balode

Mieram tuvu septembris 2019