Piektdiena, 19. aprīlis
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Ievadvārdi

Dievā ir atbilde.

Viņš pats ir atbilde. Kad es vēl nezinu, Viņš jau zina. Man ar to pietiek. Ja būs jāaiziet līdz mērķim, Dievs vedīs. Bet, ja Dievs nevedīs, ko es iesākšu galapunktā bez Viņa, bez žēlastības un bez godības, bez miera un bez prieka?

Dievs pats ir atbilde. Pats sevī Viņš rāda, kas ir būtiski un kas mazsvarīgi. Kas ir vislielākās lietas un visdārgākās pērles. Starp tām nav ne pjedestālu, ne kontu, ne īpašumu. Tas viss nav slikt  – gan uzvara iepriecina, gan pārticība, taču ne jau tās zaudēt vai neiegūt man ir jābaidās. Man ir jābaidās Dieva apredzībai garām paskriet nemitīgajā sacensībā, kas ir šī dzīve, un Viņu pašu pazaudēt, stiepjot rokas pēc vilinošajām šejienes mantiņām. Jo Dievs ir atbilde par būtisko un mazsvarīgo. Man ir jāļauj, lai Viņš sakārto. Jo no Dieva žēlastības augstumiem un no Viņa pazemības tuvuma viss ir redzams daudz labāk. Viņš jau zina.

Dievs man saka (un parāda), ka akmeņi veļas un priekškari plīst. Un pēc vētras nošalc maiga, maiga Dvesma. Ieskauj, apņem, noglāsta. Iedunkā un sapurina – galvu augšā un rumpi taisnu! Jo pāri visam vienmēr dziedinoša Dieva atbilde, Viņa žēlastības saule, Viņa Sirds, kas mīl gan ar Dieva, gan cilvēka mīlestību, un Viņa gudrība, kurā jau ir atbilde, kas īstajā brīdī tiks dota, ja man vajadzēs. Bet to Dievs zina.

Aija Balode

Mieram tuvu aprīlis 2019