Svētdiena, 17. februāris
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Ievadvārdi 

Lielā Elpa, spēcīgā un radošā! Maigā Dvesma, tik tikko jaušamā! Tu, kas it visu ieskauj, Tu, kas mūs visus sevī savieno, neapturamais un mūžīgais JAH-VE, Radītāja ieelpa un izelpa, Viņa dzīvība, ar kuru Viņš, mūžam Dzīvais, visu uztur dzīvu, Svētais Gars, nāc! 

Elpo, Dievs, un ar savu Elpu sasildi manī nosalušo sapni, cerību un prieku. Elpo savu siltumu, lai labajam jauns spēks saņemties, uzplaukt, salapot, saziedēt, smaržot un reibināt! 

Elpo, Dievs, manī savu kārtību, savas zināšanas un savu mīlestību! Un mierini, mierini, mierini ar savu Elpu to visu, kam miera trūkst. Elpo, Dievs, un ar savu Elpu mierini nemierīgo šajā pasaulē. Elpo, Dievs, un ar savu Elpu mierini nemierīgo manā sirdī.Iemāci man savu skatījumu, Dzīvais Dievs. Dievs, kas nevis noliedz, bet apliecini. Ierādi īsto vietu un īsto kārtību tam visam, kas satrauc un mulsina. Tam visam, kas mani pārsniedz. Mierini un vieno. Tev tas ir iespējams. Jo Tavā lielajā Elpā, Tavā tik tikko jaušamajā Dvesmā it visam ir sava īstā vieta. Tajā trīs ir Viens. Tajā mēs divi esam viens. Tajā mēs daudzi esam viens. Tajā mēs visi esam viens.

Tavā lielajā Elpā viss nemierīgais, viss izkaisītais, viss daudzais manī rod savu īsto vietu un kļūst viens, vienots pats ar sevi. JAH-VE. Ieelpa un izelpa. Miera pilna. Klusējoša un gavilējoša. Un tik spēcīga, ka tai nekas nav jāpierāda un neviens nav jāuzveic. 

Dievs, Dzīvais un Elpojošais, Dievs, elpu un dzīvību dāvājošais, zina, kā jābūt. Viņš zina, kā bija, kā ir un kā būs. Un zina, kā tas galu galā nāks – vai ar gavilēm, vai krustu, vai gaidīts, vai kā zibens no skaidrām debesīm. 
Man par to nav jāuztraucas. Man ir jāļauj, lai Dievs elpo manā elpā un lai Dieva miers ienāk manā sirdī, kad tā ir nemierīga. Un man ir jāļaujas, ja Viņš mudina, jāseko, ja aicina. Jo tad, kad vairs nepretošos, kad vairs nestrīdēšos un necīnīšos, kad ļaušu, lai man notiek, tad Dieva elpa arī manā dzīvē uzziedēs. 

Aija Balode

Mieram tuvu februāris 2019