Svētdiena, 24. marts
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Ievadvārdi

Jā.
Jā, lai top! Lai top viss no nekā, lai plūst ūdeņi, lai skrien debesīs putni, lai plaukst un dzimst, lai smejas un mīl. Lai notiek! Tā mans Dievs teica iesākumā. Tā Viņš gribēja, tā Viņš darīja, un tā notika. Jā.
Jā, lai man notiek pēc tava vārda! Lai Dievs ienāk šajā pasaulē pie cilvēka, un lai cilvēks satiek savu Dievu. Jā, lai man notiek! Tā teica kāda meitene, kas bija vienlaikus izredzēta un redzēt gatavu sirdi. Arī ciest gatavu sirdi. Sirdi, kas mīl Dievu un kas Viņu gaida, gatava sagaidīt.
Jā, es celšos un atgriezīšos pie sava tēva. Gatavs būt par vergu, es iešu tikt pagodināts par dēlu.
Gatavs tikt sodīts, es iešu saņemt gredzenu,
mielastu un rūpes. Tā teica kādas ģimenes otrais dēls, aizklīdis tālumā, bet sirdī paturējis tēva
mīlestību. Es atgriezīšos. Jā.
Jā, es atzīstos. Es neesmu cienīgs, ka Tu nāktu pie manis, neesmu cienīgs, ka Tu manis dēļ dzimi un manis dēļ miri... Es nelaipošu, sitīšu krūtīs un teikšu: ir labi, ka Tu esi taisnīgs Dievs, bet man vajag Tavu žēlsirdību. Esi man, grēciniekam,
žēlīgs! Tā teica muitnieks templī, tā ik brīdi savā sirds templī drīkstam teikt mēs un ik brīdi
drīkstam tapt uzklausīti.

Es gribu ticēt, ka ir tieši tik vienkārši. Jā, es ticu. Es ticu, ka ir jāgrib jā, ir jātiek pie jā. Pie jā jāapstājas un jā jāizvēlas. Bez varbūt. Bez nav neiespējami. Bez šķiet, ka tur kaut kas varētu būt.

Jā, ir.
Jā, top. Top no jauna arī šodien!
Ir gan atgriešanās, gan piedošana, gan atbilde.
Jā.

Jo mūsu Dievs ir augšāmcēlies.
Patiesi augšāmcēlies.
Tici! Sajūti, dzirdi un redzi –
tas akmens jau veļas.
Jā.


Aija Balode

Mieram tuvu marts 2019