Svētdiena, 17. februāris
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Ievadvārdi

Man pietiek.

Man jau ir daudz. Man nevajag vairāk. Dievs, māci man atteikties, neņemt, neiekārot. Man jau ir daudz. Man pietiek.

Māci man novērtēt. Pamanīt. Pateikties. Negribēt vairāk. Man jau ir daudz.

Māci man dot. Māci man dot, ja man lūdz. Māci dot, arī ja nelūdz. Māci pamanīt, kad tas vajadzīgs. Neprasīt sev, dot otram.
Dot prieku. Dot cerību. Dot mīlestību.
Dot laiku.
Bet dot arī naudu.
Dot ēst.
Paiet malā un dot otram vietu.
Apklust un dot otram vārdu.
Pagriezt savu ausi un dot iespēju otram runāt. Tā, ka es dzirdu. Tā, ka man nav vienalga. Tā, ka man sāp nevis par to, kā man trūkst, bet par to, kā trūkst otram. Jo man jau ir daudz. Man pietiek!
Māci man lūgt par otru. Māci man līdziciest otram. Raudāt līdzi.
Bet arī līdzi smieties – iedrošināt, uzmundrināt. Hei, tev arī pietiek! Tevi arī mīl! Tev arī ir Debesis, par tevi arī Dievs kļuva cilvēks, lai varētu dzīvot cilvēka dzīvi un lai varētu iet cilvēka nāvē. Sāpēs. Viņš nebija piespiests, Viņš to gribēja, Viņš to izvēlējās – arī tevis dēļ. Es nezinu, kāpēc nebija citas izvēles, es nezinu, kāpēc tā vajadzēja, es nezinu, kāpēc Dievam bija jāraud. Viņš zina. Viņš zina arī par tevi!

Man pietiek. Man ir daudz. Atgādini man to Tu, kas esi dāsns. Atgādini man to Tu, kas esi Devējs un māci man dot. Atgādini man to Tu, Mīlestības Dievs. Lai mācos beidzot mīlēt darbos. Dot, nevis prasīt.
Jo man jau ir daudz.
Man pietiek.

Aija Balode


Mieram tuvu februāris 2019