Svētdiena, 9. decembris
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Ievadvārdi mēnesim

Kategoriska mīlestība. Tā ar Kristu runāja Terēzio Olivelli, skaistais, drosmīgais un lieliskais Dieva kareivis, (par viņu šomēnes sadaļā
Mēneša liecinieks) – Tava mīlestība ir kategoriska. Man šis apzīmējums ļoti patika. Kategoriska mīlestība. Protams, lika arī padomāt par savējo.Vai kategorisks nav arī Kristus aicinājums – lai visi ir viens? Vai kategorisks nav iemesls, kāpēc pēc vienotības jātiecas, – lai pasaule ticētu... Lai mēs nesniegtu liecību pret Dievu, pret Viņu, kurš grib mieru, mīlestību un labumu ikvienam savam bērnam. Nevis tikai pareizajam, paklausīgajam, rātnajam, tam, kurš, glīti saķemmētiem matiem, lasa grāmatu...“Tava kategoriskā mīlestība, kas Tevi mudināja sevi upurēt par mani, panāca, ka manī dzimst jauna, tīra, mierīga, neiznīcināma mīlestība...,” jaunais kareivis turpināja. Dieva kategoriskā mīlestība ir lipīga. Dieva kategoriskā mīlestība spēj mainīt. Dieva kategoriskā mīlestība nav fons, nav maiga, ieaijājoša šūpuļdziesmiņa – ar labu nakti, mazo draudziņ... Tā ir prasīga, paģēroša un varena.


Ar varenu spēku tā grib atvērt arī manu sirdi, lai tajā ir vairāk vietas. Lai tajā ir diezgan vietas arī cilvēkam, kurš savu lūgšanu formulē citādi, un arī cilvēkam, kurš lūgšanu vispār nenoformulē; arī tam, kurš iet uz citu baznīcu, kurš uz baznīcu iet citā dienā vai arī neiet nemaz. Arī tam, kurš citādi uzskata. Arī tam, kurš citādi mīl. Dievs, Tava kategoriskā mīlestība arī manai mīlestībai liek kļūt “jaunai, tīrai un mierīgai”. Netiesājošai.
Uz Mieram tuvu vāciņa attēlotā zivs, eņģeļu spārnu ieskautā, šī zivs, kas peld cauri arī šā vienotības mēneša Mieram tuvu lappusēm, ir Kristus simbols. Grieķu valodā zivs ir ichthys, un, ja šo vārdu sadala pa burtiem, tie ir sākumburti arī vārdiem Iesous, Christos, Theou, hYios, Soter – Jēzus Kristus, Dieva Dēls un Glābējs. Šā simbola dēļ cits citu pazina pirmie kristieši. Viņu ticība vēl bija vienota, toties to apdraudēja nāve, jo kristietība bija aizliegta. Šodien mēs esam brīvi ticēt un brīvi savu ticību apliecināt. Tas nav pats par sevi saprotams! Novērtēsim to! Un, pieķērušies Dieva kategoriskajai mīlestībai un sadzirdējuši aicinājumu mīlēt visus Viņa bērnus – lai pasaule pazītu Dievu tās vienotās mīlestības dēļ, ar kādu kristieši mīl, – drošu un pateicīgu soli ieiesim jaunajā gadā. Iepeldēsim tajā, paši kā laimīgas zivis bezgalīgā Dieva kategoriskās (ne­lokāmās un nemainīgās) mīlestības ūdeņos.

Aija Balode

Mieram tuvu decembris 2018