Trešdiena, 17. oktobris
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Ievadvārdi

Dievs nenokavēs. Dievs nepārdomās. Viņš būs klāt. Viņš, Dievs ar mums.
Viņš jau ir devies ceļā. Lai arī neviens vēl to nezina. Lai arī sievietei, kurā Viņš, cilvēktapušais Dievs, vēl apslēpts, ir jāsoļo uz citu pilsētu un jātiek saskaitītai.
Jau toreiz cilvēki gribēja skaitļus. Un arī šodien cilvēki grib skaitļus. Grib ielikt cits citu ailītēs, grib “sakārtot” un “sagrupēt” cits citu, sevi un savu dzīvi. Un savu Dievu. Kurā ailītē Viņu liksim? Visvarens! Spēcīgs un bijājams! Tāds, kurš visu redz un visus tiesās.
Bet Dievs vienkārši grib nākt pie cilvēka. Tāpēc, ka Viņš mīl un vairs nevēlas palikt tālu. Viņš, neaptveramais, kuru nav iespējams saskaitīt. Viņš, bezgalīgais, kuru nav iespējams ielikt ne ailītē, ne kastītē. Un tomēr – kāds paradokss! – ja cilvēks Viņu tajā liek, Dievs ļaujas. Jaundzimušais Dievs ļauj, ka sieviete Viņu ieliek kastē, no kuras ēduši lopi.
Ne skaita, ne tiesā – Viņš nāk teikt mīlestības vārdu un paust mīlestības maigumu. Nāk atgādināt pazemības spēku un žēlsirdības skaistumu. Viņš, vislielākais, kļuvis mazs un trausls; Viņš, no kura mēs visi, Viņš, bez kura nebūtu ne cilvēka ilgu pēc bezgalīgā, ne pārsteiguma par to, ka Bezgalīgais ļaujas tik konkrēti ienākt laikā.

Mans Dievs, pārsteigumu Meistar! Cik daudzkārt Tu mani pārsniedz! Es joprojām nesaprotu. Un negribu saprast. Es vienkārši Tevi gaidu un ceru sagaidīt.

Tu nenokavēsi arī šogad. Tu jau esi ceļā.
Vai šodien mēs esam kļuvuši redzīgāki? Uzmanīgāki? Jā, šodien mēs zinām, ka tas mazais bērns silītē ir Bērns, cilvēktapušais Dievs, un Viņa priekšā mēs krītam ceļos. Un pareizi!
Bet vai pamanām, ko, savā sirdī iemiesotu, šodien nes mūsu māsa, mūsu brālis? Vai pamanām, kas, Dieva teikts, iemiesojies mūsu sirdī? Vai ļausim nobriest un nākt pasaulē tām iedvesmām uz labo, skaisto un patieso, ko Mīlestības Dievs uztic mums? Vai šīs iedvesmas ienāksies skaistos augļos, tā ka mēs varēsim tos nest pateicības dāvanā Dievam? Viņam, kurš nenokavēs. Viņam, kurš jau nāk.


Aija Balode


Mieram tuvu oktobris 2018