Svētdiena, 22. novembris
Klausies Dieva Vārdu

Mieram tuvu jūnijs 2020