Pirmdiena, 3. augusts
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Mieram tuvu augusts 2020