Svētdiena, 19. janvāris
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Priestera komentārs
Klausies Dieva Vārdu

Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību
2. diena


Apgaismošana – meklēt un izstarot
Kristus gaismu

Apd 27, 20
Saule un zvaigznes nebija redzamas vairākas dienas, vētra nežēlīgi plosījās, un galu galā mums zuda jebkādas cerības izglābties.
Ps 119, 105-110
Mk 4, 35-41

Pārdomām
Kristus ir mūsu gaisma, un Viņš mūs vada. Bez Kristus gaismas un vadības mēs nomaldāmies. Ja kristieši no sava redzesloka pazaudē Kristu, viņi kļūst bailīgi un norobežojas cits no cita. Turklāt daudzi labas gribas cilvēki, kuri ir ārpus Baznīcas, nespēj saskatīt Kristus gaismu, jo mēs, kristieši, būdami sašķelti, Kristus gaismu izstarojam nepilnīgi vai reizēm to vispār neizstarojam. Meklējot Kristus gaismu, mēs tuvojamies cits citam un tādējādi šo gaismu izstarojam daudz spēcīgāk, kļūstot par patiesu zīmi Kristum – pasaules gaismai.

Lūgšana
Dievs, Tavs Vārds ir gaisma mūsu takām, un bez Tevis mēs nomaldāmies. Apgaismo mūs ar savu Vārdu, lai mēs varētu iet pa Tavu ceļu!
Dari, lai mūsu Baznīcas ilgotos pēc Tavas klātbūtnes, kas vada, mierina un pārveido. Dāvā mums godīgumu, kas nepieciešams, lai mēs saprastu, kad citiem traucējam saskatīt Tavu gaismu, un žēlastību, kura mums vajadzīga, lai dalītos Tavā gaismā ar citiem. Mēs Tev to lūdzam, piesaucot Tavu Dēlu, kas tos, kuri Viņam sekoja, aicināja kļūt par pasaules gaismu. Amen.

Mieram tuvu janvāris 2020