Trešdiena, 23. janvāris
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību
Sestā diena

Viņa vārds ir pulku Kungs.
(Jer 10, 16)
Jer 10, 12–16
Mk 16, 14–15


Pārdomām
Radītā pasaule ir Dieva neizsakāmi lielās varas izpausme. Dieva diženums ir kļuvis redzams visā radībā un ar tās starpniecību. “Viņa vārds ir pulku Kungs.”
Taču šodien mēs saskaramies ar nopietnu pasaules mēroga ekoloģisko krīzi, kura apdraud dzīvās dabas pastāvēšanu. Alkatības dēļ daudzi cilvēki dabu vēlas pārmērīgi ekspluatēt. Attīstības vārdā tiek izcirsti meži, piesārņojums saindē zemi, gaisu, upes un jūras, darot lauksaimniecību neiespējamu, svaigu ūdeni – nepieejamu un izraisot dzīvnieku bojāeju. Šajā saistībā būtu vērts atcerēties, ka pēc augšāmcelšanās Jēzus mācekļiem uzdeva sludināt Labo Vēsti “visai radībai”. Uz pilnīgi visu radību attiecas Dieva plāns visas lietas darīt jaunas. Tādējādi nepieciešama attieksmes maiņa, lai no tendences ekspluatēt dabu mēs pārietu pie tā, ka radību novērtējam un ar to izlīgstam.
Kustības, kuras sastopamas Indonēzijā un kurās iesaistījušies dažādu ticību cilvēki, un kuras attīstās arī citviet, ir iedvesmojušas kristiešus – viņu Baznīcas ir kļuvušas ekoloģiju atbalstošas, un viņi nostājas pret vides ļaunprātīgu izmantošanu. Tādējādi kristieši kļūst vienoti, liecinot par savu Radītāju, jo Viņš ir tas, kurš visu radījis. Kad kopā ar citiem kristiešiem aizstāvam šo zemi – savas kopējās mājas –, mēs ne tikai izrādām politisku aktivitāti, bet arī izpildām Kunga bausli, kas mudina Labo Vēsti par Dieva dziedējošo un atjaunojošo mīlestību sludināt visai radībai.

Lūgšana
Mīlestības Dievs, ar Tavu vārdu viss ir radīts.
Mēs Tev pateicamies par pasauli, kas pauž Tavu godību, skaistumu un labestību. Dāvā mums gudrību iet saudzīgi pa šo zemi un visiem kopā būt praviešiem, kas sludina Tavu Labo Vēsti visai radībai. Amen.

Mieram tuvu janvāris 2019