Sestdiena, 17. novembris
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no svētā apustuļa
Jāņa trešās vēstules (3 Jņ 5-8)
Tu, mīļais Gaj, rīkojies ticības garā, kad palīdzi brāļiem un it īpaši svešiniekiem. Viņi sniedza liecību par tavu mīlestību Baznīcas priekšā. Tu labi izdarīji, apgādādams viņus ceļam saskaņā ar Dieva gribu. Viņi taču devās ceļā Dieva Vārda dēļ, neko no pagāniem nesaņēmuši. Tātad mums pienākas tādiem palīdzēt, lai mēs kļūtu patiesības līdzstrādnieki. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 112 (111)
Refrēns: Svētīgi ir tie, kas Kunga bīstas.

Svētīgs ir vīrs, kas Kunga bīstas,
kam Viņa baušļi ļoti patīk.
Viņa pēcnācēji būs vareni virs zemes,
taisnīgo paaudze tiks svētīta. R.

Turība un bagātība būs viņa namā,
un viņa taisnība pastāvēs mūžam.
Taisnīgajiem tumsībā uzausa gaisma:
Viņš ir lēnīgs, žēlsirdīgs un taisnīgs. R.

Tīkams ir cilvēks, kas apžēlojas un aizdod,
un savas lietas taisnīgi kārto,
jo nemūžam viņš netiks satricināts.
Taisnīgais būs mūžīgā piemiņā. R.

Alleluja.
Dievs mūs ir aicinājis,
sūtīdams Labo Vēsti,
lai mēs iemantotu
mūsu Kunga Jēzus Kristus godību.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 18, 1-8)
Tajā laikā Jēzus pastāstīja saviem mācekļiem līdzību, ka vajag vienmēr lūgties un nepagurt, sacīdams: “Kādā pilsētā dzīvoja kāds tiesnesis, kas nebijās Dieva un nerēķinājās ar cilvēkiem. Bet šajā pilsētā bija atraitne, kas nāca pie viņa, sacīdama: “Aizstāvi mani mana pretinieka priekšā!” Viņš ilgu laiku negribēja, bet pēc tam pats sevī sacīja: “Kaut arī es nebīstos Dieva un nerēķinos ar cil­vēkiem, tomēr, tā kā šī atraitne ir uzbāzīga, es viņu aizstāvēšu, lai viņa beigās atnākusi nesāktu mani sist.”
Un Kungs sacīja: “Ieklausieties, ko nekrietnais tiesnesis saka. Bet Dievs? Vai Viņš neaizstāvēs savus izvēlētos, kas dienu un nakti sauc uz Viņu, un vai ar viņiem vilcināsies?
Es jums saku: Viņš ātri ņems tos savā aizstāvībā. Bet ko domā, vai Cilvēka Dēls atnācis atradīs ticību virs zemes?”
Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu novembris 2018