Otrdiena, 19. jūnijs
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma
Mēneša svētais

Svētais Aloizijs Gonzaga

Svētais Aloizijs Gonzaga (1568–1591)
marķīza titula mantinieks, 
kas priekšroku deva Debesu galmam, jezuīts 
Piemiņas diena 21. jūnijā

Šogad pāvests Francisks ir aicinājis Baznīcu pievērst īpašu uzmanību jaunatnei. 3.–28. oktobrī Romā notiks vispasaules bīskapu XV ģenerāl­sinode “Jaunatne, ticība un aicinājuma izpratne”. 
Savukārt Jēzus Sadraudzība jeb jezuītu ordenis šogad atzīmē 450. gadadienu kopš svētā Aloizija Gonzagas dzimšanas (un svētā Staņislava Kostkas nāves Romā 1568. gada 15. augustā).
Pieminot svētā Aloizija Gonzagas dzimšanu, Svētais Krēsls šo gadu ir pasludinājis par svētā Aloizija Gonzagas jubilejas gadu, kas aizsākās 2018. gada 9. martā un noslēgsies 2019. gada 9. martā. Par svarīgākajām svētceļojumu vietām ir noteikta Sv. Ignācija Baznīca Romā, kur atdusas svētā Aloizija pīšļi, kā arī visas pasaules baznīcas, kas nosauktas šī jaunā jezuīta vārdā.
Par svēto Aloiziju Gonzagu lasiet Mieram tuvu jūnija izdevumā, sadaļā Mēneša svētais. Materiālu sagatavojusi Inga Reinvalde.

Mieram tuvu jūnijs