Sestdiena, 24. februāris
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma
Mēneša svētais

Marta Robēna

Godināmā Marta Robēna,
jaunava, mistiķe
(1902–1981)
piedzimusi Debesīm 6. februārī

Darīt visu mīlestībā – tad viss kļūs dievišķs. Mīlēt, lai izpirktu vainas; mīlēt, lai saņemtu; mīlēt, lai paciestu; mīlēt, lai pažēlotu; mīlēt, lai saprastu; mīlēt, lai dotu; mīlēt, lai aizmirstu sevi; mīlēt, lai piedotu; mīlēt, lai mīlētu; mīlēt, lai dziedinātu; mīlēt, lai atdzimtu.
Jēzus no manis prasa visu pieņemt un nebaidīties. Tāpēc, mana dvēsele, zini, ka mūsu mīlestības Dievs nekad tev .. neliks nest pārāk smagu krustu. Pilnīga paļāvība ir visa pamats.

Marta Robēna

Mieram tuvu februāris 2018