Piektdiena, 6. decembris
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma
Mēneša liecinieks

Anna Suhanova

Anna Suhanova, 
auglības veicināšanas speciāliste, vecmāte

Decembra mēnesī, kad gaidām un svinam gaišos Kristus Piedzimšanas svētkus, gribas pārdomāt par dzīvības rašanās brīnumu un svētumu. Tādēļ dodos uz sarunu ar Annu Suhanovu, sertificētu dabīgās ģimenes plānošanas (DĢP) un auglības atpazīšanas metožu (AAM) instruktori. Viņas aicinājums ir palīdzēt ģimenēm, kurām dažādu iemeslu dēļ neizdodas ieņemt bērniņu. 
Nav vienkārši runāt par tādu trauslu, spēcīgu, svētu jomu kā dzīvības rašanās. Bet Anna rada uzticēšanos, no viņas dveš miers, rāmums, pārliecība. Viņa spēj atbalstīt, pārliecināt. 

Annas lūgšana
Mans Dievs! Paldies par dzīvi, tās skaistumu un izaicinājumu! Paldies, ka devi sapņus, ko sapņot, piepildīt un izdzīvot. Paldies par vērtībām, kas dara lielāku sirdi un prātu, paldies par cīņu, kuru izcīnot esmu tuvāka Tev. 
Paldies par piedzīvojumu, kas saucas “dzīve”. Svētī un pasargā tos, ko esmu šajā piedzīvojumā sastapusi, ar ko kopā esmu gājusi garāku vai īsāku ceļa posmu. 
Dari, lai spēju katru dienu dzīvot ar Tevi roku rokā. Lai spēju mīlēt, piedot un saprast. 
Dod dienišķo maizi maniem bērniem un dari, lai viņu ceļš ir svētīts un skaists. Amen.

Par Annu lasiet Daces Biltaures sagatavoto rakstu Mieram tuvu decembra numurā, sadaļā Mēneša liecinieks

Mieram tuvu decembris 2019