Pirmdiena, 3. augusts
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma
Mēneša liecinieks

Ilze Kalniņa


Ilze Kalniņa, mūziķe 

Lai paskaidrotu, kas ir Ilze Kalniņa, pietiek pieminēt vienu faktu – pirms laulībām šī gada 25. martā viņas uzvārds bija Fomina. Jā, tā pati trauslā, gaisīgā, mūziku un Dievu mīlošā Ilze no Svētās Marijas Magdalēnas draudzes. Vairākus gadus ar sirds ilgām viņa gaidīja no Dieva atbildi – kad beidzot varēs iestāties klosterī un veltīt savu dzīvi Kristum. Un Dievs deva labāko dāvanu pēc sava prāta – dzīvesbiedru, kas mīl Dievu un kalpo Viņam tikpat sirsnīgi kā Ilze. Nu Ilze un Raivis Kalniņi kā ģimene varēs kopā mīlēt Dievu, kopā iet Dieva ceļus.

Par Ilzi lasiet Daces Biltaures sagatavoto rakstu “Mieram tuvu” jūnija izdevumā, sadaļā “Mēneša liecinieks”.


Ilzes lūgšana
Dievs, Mīlestības Tēvs. Mīlošais Kristu. Svētais Mīlestības Gars. Kā lai izsaku savu pateicību? Tava mīlestība manā un katra cilvēka dzīvē ir neaptverama. Tava dzīve un klātbūtne pasaules vēsturē un katra cilvēka vissmalkākajās sirds domās ir bezgalīga. Kā lai nepaļaujos un neuzticos Tev? Kā lai neielieku savu dzīvi atkal un atkal no jauna Tavās rokās? Es paļaujos uz Tevi. Neprātīgi Tev uzticos. Uzticu Tev katru cilvēku un katru dvēseli. Lai mūsos visos piepildās Tava griba, un Tavā Debesu valstībā lai katram sagatavotā vieta pie Tevis tiktu aizņemta. Lai daudz skaistuma, daudz mīlestības un mūzikas ir manī un manā ģimenē. Un, ja vēlies un kā vien vēlies, lieto mani un mūs, lai Tavs skaistums, Tava mīlestība un Tava mūzika pasaulē bezgalīgi pieaugtu. Mans Dievs, es Tevi ļoti mīlu. Amen. Alleluja!

Mieram tuvu augusts 2020