Mieram tuvu   |    Grāmatas   |    E-grāmatas   |    Komplekti   |    Mūzikas ieraksti   |    Atbalsts Fondam   |   
netshopimage

Jūlija komplekts

Cena ar PVN: 5.50 EUR EUR

- +

Dzēst no groza

Piedāvājam izdevīgi iegādāties Mieram tuvu jūlija grāmatiņu kopā ar Pāvesta Franciska apustulisko pamudinājumu "Evaņģēlija prieks"!


Pāvesta Franciska pirmais Apustuliskais pamudinājums „par Evaņģēlija pasludināšanu mūsdienu pasaulei” sākas ar vārdiem: „Evaņģēlija prieks piepilda sirdi un visu dzīvi tiem, kas sastop Jēzu. Tie, kas ļauj, lai Viņš tos atpestī, tiek atbrīvoti no grēka, skumjām, iekšējā tukšuma, vientulības. Kopā ar Jēzu Kristu vienmēr dzimst un atdzimst prieks. Ar šo Pamudinājumu es vēlos vērsties pie Kristum ticīgajiem, lai viņus aicinātu uz jaunu, šī prieka iezīmētu evaņģelizācijas posmu un rādītu ceļus, kas Baznīcai ejami tuvākajos gados”. Francisks vēršas pie Kristum ticīgajiem, vispirms aicinot viņus atjaunot savu ticību un piederību Jēzum Kristum, lai tad no jauna apzinātos savu pienākumu evaņģelizēt – dalīties ar saņemto ticības dāvanu un prieku, ko tā sniedz.

Mieram tuvu jūlijs 2018

  Grozs ir tukšs