Nosargasim


Tajās dienās Azarijs stāvēdams lūdza Dievu šādiem vārdiem un, atdarījis savu muti, sacīja uguns liesmu vidū: “[Dievs,] lūdzu, neatstāj mūs pavisam sava vārda dēļ un neatsauc savu derību! Un nenovērs no mums savu žēlsirdību! [..] Un tagad mēs Tev sekojam no visas sirds un bīstamies Tevis, un meklējam Tavu vaigu. Nepamet mūs kaunā, bet rīkojies ar mums savā laipnībā un saskaņā ar savu lielo žēlsirdību! Un izglāb mūs ar saviem brīnumu darbiem un dari, Kungs, godu savam vārdam!” (sal. pravieša Daniēla grāmata 3, 25.43)

Vienosimies lūgšanā! Lūgsim Dievu, lai Viņš “rīkojas ar mums savā laipnībā un saskaņā ar savu lielo žēlsirdību” un lai “izglābj mūs ar saviem brīnumu darbiem”, un “dara godu savam vārdam”. Lūgsim, lai mūs neskar briesmīgākais no vīrusiem, kas var pārņemt cilvēka sirdi un kas ir izmisums un cilvēcības zaudēšana. Lai Dievs mūs no tā pasargā! Lūgsim Dieva žēlsirdību mums pašiem, mūsu zemei un mūsu mīļajiem; pieminēsim visus, kurus vissmagāk ir skārusi jaunā slimība, un visus, kuri strādā pie tā, lai slimība tiktu kontrolēta un lai cietēji saņemtu palīdzību. Lūgsim un ticēsim!

“Mieram tuvu” lūdz arī pēc savu lasītāju atbalsta. Ir liela taisnība vārdiem, ka šajā sarežģītajā laikā vairāk cilvēku bankrotēs nekā nomirs. Tas attiecas uz visiem mazajiem rūpaliem, un tāds ir arī “Mieram tuvu”. Izdevumam ir vajadzīgs katrs lasītājs. It īpaši tas, kurš šajā brīdī no jauna piepulcēsies lasītāju pulkam. No savas puses cenšamies darīt visu, lai, neapdraudot ne sevi, ne citus, aprīļa mēneša “Mieram tuvu” nogādātu visās draudzēs un pārējās tirdzniecības vietās, kas parasti izplata izdevumu. Bet saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju un aizliegumu pulcēties baznīcās uz kopīgām lūgšanām un dievkalpojumiem jau tagad ar bažām apzināmies, ka lielu daļu no aprīļa “Mieram tuvu” grāmatiņām, kuras sūtām uz draudzēm, cilvēki nesaņems… Tāpēc uzrunājam jūs: “Mieram tuvu” draugi, neatsakieties no lūgšanas un Dieva Vārda katrai dienai! Izvēlieties savu lūgšanu un ieklausīšanos Dieva Vārdā stiprināt, izmantojot “Mieram tuvu” izdevumu. Dīkstāves laiks diemžēl var būt liktenīgs daudziem mazajiem... Kopīgiem spēkiem nosargāsim “Mieram tuvu”!

Kā?
- “Mieram tuvu” grāmatiņas arī šomēnes būs aizvestas uz jūsu dievnamu. Lūdzu, sazinieties ar savu draudzi un uzziniet, kad dievnams ir atvērts un kad tajā ir pieejams grāmatu galds.
- “Mieram tuvu” var abonēt un saņemt savās mājās: http://www.mieramtuvu.lv/index.php?pg=abonet
- (Mudinām īpaši) Izmēģiniet elektronisko formātu! (Trešā un ceturtā tabula): http://www.mieramtuvu.lv/index.php?view=abonet_f90&type=tic

Šajā saspringtajā laikā Dieva Vārda stiprinājums jo īpaši ir nepieciešams arī tiem, kas atrodas dažādās krīzes situācijās slimnīcās, vientulībā, apcietinājumā utt. Lūdzam atbalstīt “Mieram tuvu Solidaritātes fondu”, lai var turpināties bezmaksas grāmatiņu dāvināšana tiem, kam klājas grūtāk nekā mums. Par Solidaritātes fondu un iespējām tam palīdzēt – šeit: http://www.mieramtuvu.lv/index.php?pg=solidaritates_fonds

NOSARGĀSIM “MIERAM TUVU” UN “MIERAM TUVU SOLIDARITĀTES FONDU”!

Mieram tuvu augusts 2020